xmms på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-09 23:20:38

>   #: Input/mpg123/http.c:622 Input/vorbis/http.c:555
>   #, c-format
>   msgid "PRE-BUFFERING: %dKB/%dKB"
> G msgstr "FÖRBUFFRING: %dKB/%dKB"
> N msgstr "FÖRBUFFRAR: %dKB/%dKB"

Gement "k" tack.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.