Re: xmms på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-12 11:44:21

Gudmund Areskoug wrote:
> > >>>#: Input/mpg123/mpg123.c:41 Input/vorbis/fileinfo.c:84
> > >>>msgid "Native American"
> > >>>msgstr "Amerikansk urbefolkning"
> > >>
> > >>Hmmm. Ska det inte vara ett adjektiv?
> > >
> > >Det ska det nog, men det är nog svårt att formulera det så på svenska.
> > >Har du förslag?
> >
> > Det är inte amerikansk folkmusik man menar då, såsom bluegrass?
> 
> Knappast, när de talar om native menar de nog snarare
> urbefolkningens - indianernas - musik.
> 
> > >>>#: Input/mpg123/mpg123.c:52 Input/vorbis/fileinfo.c:95
> > >>>msgid "Chanson"
> > >>>msgstr "Chanson"
> > >>
> > >>Är det detsamma som "schlager"?
> > >
> > >"Schlager" är nog ganska mycket mer inarbetat. Jättetack!
> >
> > Ett annat uttryck är populärmusik, dvs sådant som spelas i SR P3/P4
> > (lite beroende på var man bor), och även "vanlig" musik i t ex
> > Svensktoppen. (Ja! Detta program förknippas ofta men dansbandsmusik
> > (vilken är en väldigt nationell genre för sig), men det jag menar och
> > jag hoppas berörd förstår, närmare framgår av att titta på dess
> > historiska betydelse när internationell musik fortfarande översattes
> > till svenska. Alla lystnade på Svensktoppen och alla kände till låtarna,
> > därav populärmusik.)
> 
> Chanson = den stil och tradition som Edith Piaf och Jaques Brel etc.
> hör till. Tveksamt om den bör kallas något annat (beror på
> sammanhanget förstås). Chanson betyder helt enkelt "sång" på
> franska. "Schlager" är helt enkelt det gamla tyska ordet för hitlåt,
> en slagdänga som slog ;).

Gah, jag har ändrat tillbaka båda nu. Tack för kommentarerna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.