Re: xmms på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-09 20:01:56

peter karlsson wrote:
> > #: Effect/stereo_plugin/stereo.c:26
> > msgid ""
> > "Extra Stereo Plugin\n"
> > "\n"
> > "By Johan Levin 1999."
> > msgstr ""
> > "Extra stereo-insticksmodul\n"
> > "\n"
> > "av Johan Levin 1999."
> 
> Är det verkligen en extra stereo-insticksmodul, och inte en
> extrastereo-insticksmodul? (Jag har ingen aning, namnet säger mig inte så
> mycket...)

Det är nog en "extrastereo-insticksmodul", dvs man får en högre
stereoeffekt om man använder denna insticksmodul.
"extrastereo-insticksmodul" tycker jag dock blir klumpigt (särskilt
eftersom det då istället egentligen borde vara
"extrastereoinsticksmodul"), så jag gör en omskrivning och använder
"Insticksmodul för extra stereo" istället.
Tack!


> > #: Input/mpg123/mpg123.c:26 Input/vorbis/fileinfo.c:69
> > msgid "Oldies"
> > msgstr "Oldies"
> 
> "Gamla godingar", kanske?

Det låter kanske bättre. Tackar!


> > #: Input/mpg123/mpg123.c:29 Input/vorbis/fileinfo.c:72
> > msgid "Soundtrack"
> > msgstr "Soundtrack"
> 
> "Filmmusik" kanske är vanligare?

Okej, jag ändrar.


> > #: Input/mpg123/mpg123.c:41 Input/vorbis/fileinfo.c:84
> > msgid "Native American"
> > msgstr "Amerikansk urbefolkning"
> 
> Hmmm. Ska det inte vara ett adjektiv?

Det ska det nog, men det är nog svårt att formulera det så på svenska.
Har du förslag?


> > #: Input/mpg123/mpg123.c:52 Input/vorbis/fileinfo.c:95
> > msgid "Chanson"
> > msgstr "Chanson"
> 
> Är det detsamma som "schlager"?

"Schlager" är nog ganska mycket mer inarbetat. Jättetack!


> > #: Input/mpg123/configure.c:410
> > msgid "Decoder:"
> > msgstr "Dekoder:"
> 
> Varför inte "avkodare"?

Det du, det är frågan... jag har nu ändrat på alla ställen. Tack!


> > #: Input/mikmod/plugin.c:572
> > msgid "Force volume fade at the end of the module"
> > msgstr "Tvinga nerjustering av ljudstyrkan vid slutet av modulen"
> 
> Jag skulle vilja ha "nedjustering", men det är nog inte fel att skriva med r.

Nedjustering blir det.


> > #: Output/disk_writer/disk_writer.c:96
> > #, c-format
> > msgid "Disk Writer Plugin %s"
> > msgstr "Disk Writer-insticksmodul %s"
> 
> Hmm, varför inte översätta till "Diskskrivarinsticksmodul" (modulo
> bindestreck)?

Det blev "Insticksmodul för diskskrivning".

Du ska ha ett mycket stort tack för granskningen.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.