Re: xmms på nytt

From: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Date: 2001-11-09 19:51:37

fre 2001-11-09 klockan 19.33 skrev Christian Rose:
> Martin Sjögren wrote:
> > >   #. I18N: The "n" should be replaced with 'n cedilla' (ò) if it
> > >   #. can be displayed
> > >   #. I18N: The last "s" should be replaced with 's caron' (ð) if
> > >   #. it can be displayed
> > >   #: xmms/about.c:125
> > > N msgid "Juris Kudins"
> > > N msgstr "Juris Kudins"
> > 
> > Finns inte de med i latin1 då?
> 
> Det tror jag inte. "n med cedilj" (dvs som ç fast ett n istället) och "s
> med caron" (jag tror caron är "omvänt tak") är inte något jag förknippar
> med iso-8859-1, utan mer mellaneuropeiska teckenuppsättningar.
> 

Båda förekommer i lettiska. (Se http://noa.tm/latvian.html för en lista
över tecken utanför ISO-8859-1 som behövs för att skriva lettiska.) De
teckenkodningar som inehåller dessa tecken är UTF-8, ISO-8859-13 och
Windows-1257.

tjing/daniel

-- 
begin:vcard fn:Daniel Resare tel;cell:+46739442044 tel;work:+468332040
adr;work:Scheelegatan 36; 112 28; Stockholm; Sweden end:vcard
pgp fingerprint: 8D97 F297 CA0D 8751 D8EB  12B6 6EA6 727F 9B8D EC2A

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.