Re: xmms på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-09 19:58:40

Daniel Resare wrote:
> > > >   #. I18N: The "n" should be replaced with 'n cedilla' (ò) if it
> > > >   #. can be displayed
> > > >   #. I18N: The last "s" should be replaced with 's caron' (ð) if
> > > >   #. it can be displayed
> > > >   #: xmms/about.c:125
> > > > N msgid "Juris Kudins"
> > > > N msgstr "Juris Kudins"
> > >
> > > Finns inte de med i latin1 då?
> >
> > Det tror jag inte. "n med cedilj" (dvs som ç fast ett n istället) och "s
> > med caron" (jag tror caron är "omvänt tak") är inte något jag förknippar
> > med iso-8859-1, utan mer mellaneuropeiska teckenuppsättningar.
> 
> Båda förekommer i lettiska. (Se http://noa.tm/latvian.html för en lista
> över tecken utanför ISO-8859-1 som behövs för att skriva lettiska.) De
> teckenkodningar som inehåller dessa tecken är UTF-8, ISO-8859-13 och
> Windows-1257.

Oj, tack för den informationen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.