Re: xmms på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-09 19:33:27

Martin Sjögren wrote:
> >   #. I18N: The "n" should be replaced with 'n cedilla' (ò) if it
> >   #. can be displayed
> >   #. I18N: The last "s" should be replaced with 's caron' (ð) if
> >   #. it can be displayed
> >   #: xmms/about.c:125
> > N msgid "Juris Kudins"
> > N msgstr "Juris Kudins"
> 
> Finns inte de med i latin1 då?

Det tror jag inte. "n med cedilj" (dvs som ç fast ett n istället) och "s
med caron" (jag tror caron är "omvänt tak") är inte något jag förknippar
med iso-8859-1, utan mer mellaneuropeiska teckenuppsättningar.


> >   #: xmms/about.c:148
> > N msgid "Trinh Minh Thanh"
> > N msgstr "Trinh Minh Thanh"
> 
> Någon aning om vad/vem det här är? :)

En översättare troligtvis. Detta är en lista över översättare, och
namnen på alla översättare finns med.


> >   #: xmms/about.c:155
> > N msgid "Dilshod Marupov"
> > N msgstr "Dilshod Marupov"
> 
> Samma här ;)

Som ovan.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.