Re: AbiWord.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-07 22:18:31

peter karlsson writes:
> Per Larsson:
> > - Glyph
> 
> I teckensnittssammanhang? Det borde ju gå att skriva det som "glyf" på
> svenska, även om jag inte hittar det i ordlistan.

Jag har vare sig sett det i skrift eller hört det i tal heller.  Var
har du sett/hört ordet använt på svenska?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.