Re: AbiWord.

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-07 21:52:18

Per Larsson:

> - Credits (Help->Credits)

"Tack" är ett bra ord, som jag brukar använda mig av i den betydelsen.

> - Glyph

I teckensnittssammanhang? Det borde ju gå att skriva det som "glyf" på
svenska, även om jag inte hittar det i ordlistan. En "glyf" är iaf
utseendet på ett tecken i ett teckensnitt. Du skiljer det från "tecken"
(character), då flera tecken kan ha samma glyf (t.ex har "A with ring
above" och "Ångström sign" oftast exakt samma glyf).

> - Endnote

Slutkommentar, kanske?

> - Bar Tab, Center Tab, Decimal Tab, Left Tab och Right Tab.

Det första vet jag inte vad det är, men de andra torde vara
tabulatorsteg där det du skriver centreras, decimaljusteras,
vänsterställs respektive högerställs. Några bra termer känner jag dock
inte till.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.