Re: AbiWord.

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-08 08:49:20

Göran Uddeborg:

> Jag har vare sig sett det i skrift eller hört det i tal heller.  Var
> har du sett/hört ordet använt på svenska?

Det har jag inte (mer än som efterled i hieroglyf), men åas är inte "glyph"
så hemskt vanligt på engelska heller.

Daniel Resare:

> Med tanke på sammanhanget (AbiWord är en orbehandlare och inget
> editeringsverktyg för Unicode-fonter) tror jag att man tryggt kan
> använda det långt mer kända "tecken".

Om nu originaltexten medvetet försöker använda korrekta termer, varför skall
vi då medvetet använda felaktiga? En glyf kan användas för ett eller flera
tecken (A-med-ring vs Ångström), och ett tecken kan ha ett eller flera
glyfer (t.ex i arabiska).

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.