AbiWord.

From: Per Larsson (tucker_at_algonet.se)
Date: 2001-11-07 21:35:53

Det har tillkommit en hel nya funktioner, och då behöver översättningen
uppdateras.

Det är dock några termer som jag är osäker på.

- Credits (Help->Credits)
- Glyph
- Endnote 
- Bar Tab, Center Tab, Decimal Tab, Left Tab och Right Tab.

-- 
Democracy is the working model of any form of mob rule. The fruit of
democracy, if unchecked by respect for human rights, is gang violence.
Always! -- http://www.unquietmind.com/mislaid_iv.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.