Re: Gkrellm-översättning ger rätt stort fönster

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-07 10:41:03

Tomas Ogren wrote:
> > > Menthos tyckte att jag skulle rapportera hit att Gkrellm-översättningen
> > > gör att konfig-fönstret blir rätt .. stort.. blir runt 950x340 pix för
> > > mig.. På engelska får jag runt 720x340 vilket är tillräckligt stort..
> >
> > Hämtade hem 1.2.4 och tittade själv. Jo, visst blir det stort.
> > Anledningen är att några strängar i "informationsfönstret" på
> > filsystemsfliken blir ganska långa, genom att de är sammansatta av olika
> > strängar som är markerade för översättning och som det inte är så lätt
> > att sammantaget överblicka längden av. Jag har gjort ett försök att fixa
> > detta, och uppdaterat översättningen till 1.2.4. Ta gärna en titt. Har
> > du även möjlighet att testa översättningen och se så att den fixar
> > problemet är det ju bra.
> 
> Härjade runt lite och konstaterade varför.. de har en tabell där
> cellerna blir lika stora som största delen.. och en cell upptas av
> etiketten och de två övriga går till en inmatningsruta.. så ökar
> etikettens storlek med 100px så ökar alla tillsammans med 300..
> 
> Franska översättningen ryms inte ens på 1024x768 ..
> 
> Har skickat it-post till Bill Wilson som har hand om gkrellm med
> problembeskrivning och förslag om hur man fixar det.
> 
> http://tomas.ogren.pp.se/tmp/gkrellm.png .. före + efter ..

Ok, jag har skickat in den svenska översättningen som den är nu.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.