Re: mysecretdiary

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-04 22:55:55

Martin Sjögren wrote:
> > > #: ../best.php:18
> > > msgid "long listing"
> > > msgstr "lång listning"
> > >
> > > #: ../best.php:20
> > > msgid "short listing"
> > > msgstr "kort listning"
> >
> > Möjligtvis "lista" på båda ställen. Känns lite bättre än "listning".
> > Beror förstås på sammanhanget hur bra det passar.
> 
> Jo, ja... de är ju bara länkar till huruvida inläggen skall listas med
> mycket eller lite information... Jag vet faktiskt inte vad som blir bäst.

Men du vet vad jag tycker. ;-)


> > > #: ../check.php:36
> > > msgid "Check your entry"
> > > msgstr "Kolla ditt inlägg"
> >
> > Kanske "kontrollera". Jag upplever "kolla" som ganska mycket talspråk.
> 
> OK, jag tycker "check" är ganska mycket talspråk i det här sammanhanget
> också (istället för t.ex. examine?) men kolla är faktiskt ganska fånigt.

Hmm, jag upplever inte "check" på engelska på det sättet. "Examine"
verkar för mig väldigt akademiskt, och generellt sett försöker man ju
(eller ska försöka) undvika krångligt och svåruppfatteligt språk till
förmån för enkelt och lättförståeligt (såsom synonymer som "check"
vilket torde vara mer allmänt använt). Jag tycker inte man kan säga
detsamma om "kolla" och "kontrollera" på svenska; det handlar om två
olika former av samma ord där den ena nästan enbart förekommer i
talspråk.


> > > #: ../edit.php:4
> > > msgid "To edit an entry just click at the date"
> > > msgstr "För att ändra ett inlägg, klicka bara på datumet"
> >
> > Kanske kan skrivas om med "Klicka bara på datumet för att redigera ett
> > inlägg".
> 
> Man kanske rent av bör stryka "bara", det låter ganska fånigt.

Håller med.


> > > #: ../new.php:16
> > > msgid "Following special tags are possible"
> > > msgstr "Följande specialmärken är möjliga"
> >
> > Kanske "tag"->"tagg". Smaksak.
> 
> Är det inte "HTML-märke" man säger<tm>?

Nej, inte enligt datatermgruppen, och jag brukar följa deras
rekommendation i detta avseende:
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a132


> > > #: ../new.php:20
> > > #, fuzzy
> > > msgid "mulitline is possible"
> > > msgstr "multirader är möjliga"
> >
> > Kanske "flera rader är möjliga" eller "det är möjligt att använda flera
> > rader".
> 
> Jag tycker "flera rader är möjliga" låter mer som att det finns flera
> olika rader att välja på. Görans förslag (flerradiga är möjliga) tycker
> jag är bra.

Jag får hålla med.


> > > #: ../new.php:63
> > > msgid "If you hate to write in your browser ;-) you can"
> > > msgstr "Om du avskyr att skriva i din webbläsare ;-) kan du"
> > >
> > > #: ../new.php:64
> > > msgid "append or prepend a file."
> > > msgstr "lägga till en fil först eller sist."
> >
> > Hmmm, du kanske borde påpeka för författaren att han helst inte ska
> > klyva meningar så här. Jag har inte tittat i koden, men detta verkar
> > helt klart som om författaren här tyvärr har markerat de olika
> > källkodsrader, som utgör detta meddelande, separat för översättning.
> 
> Den andra strängen blir i fetstil, men det vore nog bättre att ha med <B>
> och </B> i en enda sträng istället.

Det kan tänkas. Kontrollkoder (taggar :) bör förstås i största möjliga
mån undvikas i meddelanden markerade för översättning, men det är ofta
en avvägningsfråga, särskilt om man delar meningar. Då tycker jag att
det är berättigat att ta med de kontrollkoder som är absolut nödvändiga
om det förhindrar att meningen behöver delas upp.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.