Re: mysecretdiary

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-05 06:49:32

Christian Rose:

> > > Kanske "tag"->"tagg". Smaksak.
> > Är det inte "HTML-märke" man säger<tm>?
> Nej, inte enligt datatermgruppen, och jag brukar följa deras
> rekommendation i detta avseende:

Det där är ett av de få fall där jag inte håller med Datatermgruppen.
Jag föredrar definitivt "märke" som översättning av "tag". En tagg är
något gör ont att peta, medan det är trevligt att peta i HTML-kod...

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.