Re: mysecretdiary

From: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-11-04 21:32:25

On Sun, Nov 04, 2001 at 09:11:47PM +0100, Christian Rose wrote:
> Martin Sjögren wrote:
> > #: ../bestadmin.php:32
> > #, c-format
> > msgid "There were %d entries in the best-of list"
> > msgstr "Där var %d inlägg i bäst-av-listan"
> 
> Kanske "det fanns..."?

Ja... Jag satt och klurade på det där, jag var väl trött eller nåt :)

> > #: ../bestadmin.php:45
> > msgid "I've deleted the entry"
> > msgstr "Jag raderade inlägget"
> 
> Kanske "jag tog bort inlägget" eller "jag tog bort posten"? Om du skulle
> välja att översätta "entry" med "post" får du ändra på fler ställen.

Eftersom det handlar om en dagbok föredrar jag inlägg framför post, men
"tog bort" är ju helt klart bättre.

> 
> > #: ../best.php:18
> > msgid "long listing"
> > msgstr "lång listning"
> > 
> > #: ../best.php:20
> > msgid "short listing"
> > msgstr "kort listning"
> 
> Möjligtvis "lista" på båda ställen. Känns lite bättre än "listning".
> Beror förstås på sammanhanget hur bra det passar.

Jo, ja... de är ju bara länkar till huruvida inläggen skall listas med
mycket eller lite information... Jag vet faktiskt inte vad som blir bäst.

> > #: ../check.php:36
> > msgid "Check your entry"
> > msgstr "Kolla ditt inlägg"
> 
> Kanske "kontrollera". Jag upplever "kolla" som ganska mycket talspråk.

OK, jag tycker "check" är ganska mycket talspråk i det här sammanhanget
också (istället för t.ex. examine?) men kolla är faktiskt ganska fånigt.

> 
> > #: ../check.php:59
> > msgid "Insert it"
> > msgstr "Lägg in det"
> 
> Eller "infoga". Nä, "lägg in" är nog bättre.

:)

> > #: ../check.php:65
> > msgid "Or edit it again"
> > msgstr "Eller ändra det igen"
> 
> "Eller redigera det igen" kanske. Smaksak.

Hmm, redigera är ju faktiskt lite av en standardöversättning, jag ändrar.

> > #: ../delete.php:26
> > msgid "Note that there will be a backup if you said so in the config file"
> > msgstr "Notera att det kommer finnas en säkerhetskopia om du sade så i konfigurationsfilen"
> 
> Kanske "observera".

Jo det är bättre.

> > #: ../edit.php:4
> > msgid "To edit an entry just click at the date"
> > msgstr "För att ändra ett inlägg, klicka bara på datumet"
> 
> Kanske kan skrivas om med "Klicka bara på datumet för att redigera ett
> inlägg".

Man kanske rent av bör stryka "bara", det låter ganska fånigt.

> > #: ../edit.php:18 ../insert.php:27
> > msgid "an error occured...."
> > msgstr "ett fel inträffade...."
> 
> Lite osäker på varför det är fyra punkter, men översättningen kanske kan
> nöja sig med de vanliga tre?

Näe, vi måste vara värst, fem punkter ska vi ha. Minst! ;)

> > #: ../new.php:16
> > msgid "Following special tags are possible"
> > msgstr "Följande specialmärken är möjliga"
> 
> Kanske "tag"->"tagg". Smaksak.

Är det inte "HTML-märke" man säger<tm>?

> > #: ../new.php:20
> > #, fuzzy
> > msgid "mulitline is possible"
> > msgstr "multirader är möjliga"
> 
> Kanske "flera rader är möjliga" eller "det är möjligt att använda flera
> rader".

Jag tycker "flera rader är möjliga" låter mer som att det finns flera
olika rader att välja på. Görans förslag (flerradiga är möjliga) tycker
jag är bra.

> > #: ../new.php:63
> > msgid "If you hate to write in your browser ;-) you can"
> > msgstr "Om du avskyr att skriva i din webbläsare ;-) kan du"
> > 
> > #: ../new.php:64
> > msgid "append or prepend a file."
> > msgstr "lägga till en fil först eller sist."
> 
> Hmmm, du kanske borde påpeka för författaren att han helst inte ska
> klyva meningar så här. Jag har inte tittat i koden, men detta verkar
> helt klart som om författaren här tyvärr har markerat de olika
> källkodsrader, som utgör detta meddelande, separat för översättning.

Den andra strängen blir i fetstil, men det vore nog bättre att ha med <B>
och </B> i en enda sträng istället.


Martin

-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.