apacheconf på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-21 15:48:24

Christian Rose writes:
>   #: src/ApacheGizmo.py:489
> N msgid "Only Certificate Authority Files are allowed, not directories"
> N msgstr "Endast certifikatauktoritetsfiler är tillåtna, inte kataloger"

Egentligen borde det väl vara "... inte -kataloger".

>   #: src/ApacheGizmo.py:940
> N msgid "Request Entity Too Large"
> N msgstr "Begäransobjekt för stort"

Är det själva begäran eller det man begär som är för stort?  Det
framgår inte av engelskan tycker jag.  Om det är det man begär skulle
man kunna förenkla språket till "Begärt objekt ...".

> N msgid ""
> N "The request cannot be processed because the entity is larger than this "
> N "server's capabilities."
> N msgstr ""
> N "Begäran kan inte behandlas eftersom objektet är större än serverns kapacitet."

Detta får mig att misstänka att det är det man begär det handlar om.
Men inte heller detta meddelande är alldeles klart.

>   #: src/ApacheGizmo.py:941
> N msgid "The URI is too long for this server to interpret."
> N msgstr "URI:n är för stor för att servern ska kunna tolka den."

En URI är endimensionell :-), så du kan säga "för lång" på svenska
också, om du förstår hur jag menar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.