Re: apacheconf på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 17:18:51

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: src/ApacheGizmo.py:489
> > N msgid "Only Certificate Authority Files are allowed, not directories"
> > N msgstr "Endast certifikatauktoritetsfiler är tillåtna, inte kataloger"
> 
> Egentligen borde det väl vara "... inte -kataloger".

Fixat.


> >   #: src/ApacheGizmo.py:940
> > N msgid "Request Entity Too Large"
> > N msgstr "Begäransobjekt för stort"
> 
> Är det själva begäran eller det man begär som är för stort?  Det
> framgår inte av engelskan tycker jag.  Om det är det man begär skulle
> man kunna förenkla språket till "Begärt objekt ...".

Du får gärna fråga detta. Jag vet inte svaret. Hade det varit "begärt
objekt" borde väl vara "requested entitity"?


> > N msgid ""
> > N "The request cannot be processed because the entity is larger than this "
> > N "server's capabilities."
> > N msgstr ""
> > N "Begäran kan inte behandlas eftersom objektet är större än serverns kapacitet."
> 
> Detta får mig att misstänka att det är det man begär det handlar om.
> Men inte heller detta meddelande är alldeles klart.

Ok, jag ändrar till begärt objekt i tidigare meddelande. Rapporterar du?


> >   #: src/ApacheGizmo.py:941
> > N msgid "The URI is too long for this server to interpret."
> > N msgstr "URI:n är för stor för att servern ska kunna tolka den."
> 
> En URI är endimensionell :-), så du kan säga "för lång" på svenska
> också, om du förstår hur jag menar.

Medge nu, det hade varit intressant med flerdimensionella URI:er. Jag
ändrar.


Tack för kommentarerna, ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/apacheconf.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.