Re: Ny m4, 1.4o

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-21 12:29:06

On Tue, Aug 21, 2001 at 11:53:38AM +0200, Christian Rose wrote:
> Jag försöker att beta av det jag har missat att granska i sommar...
> 
> 
> "Jan D." wrote:
> >  #: lib/regex.c:1025
> > N msgid "Invalid regular expression"
> > N msgstr "Ogiltigt reguljäruttryck"
> 
> Hmm, vet inte om man ska särskriva det? Det är första gången jag ser det
> hopskrivet, men det ser ju inte direkt fel ut :)
> Gäller på fler ställen i filen.

När man pratar om "regular expressions" i matematik och datavetenskap
heter det "reguljära uttryck" på svenska. Nu är ju inte posix-regex ett
reguljärt språk utan ett deterministiskt kontextfritt språk, närmare
bestämt ett LR(1)-språk tror jag.

:-)

Martin, som pysslar med formella språk

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.