Re: Ny m4, 1.4o

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-08-21 13:33:24

2001-08-21 12:29:06+0200, Martin Sj|gren <md9ms@mdstud.chalmers.se> ->
> När man pratar om "regular expressions" i matematik och datavetenskap
> heter det "reguljära uttryck" på svenska.  Nu är ju inte posix-regex ett
> reguljärt språk utan ett deterministiskt kontextfritt språk, närmare
> bestämt ett LR(1)-språk tror jag.

Det tror jag inte. Vilken konstruktion i posix regex skulle göra så att
språket inte längre är ett reguljärt uttryck?

LR(1) är det ju inte för du kan ju till exempel inte matcha godtyckligt
nästade parenteser i posix regex, vilket man kan i LR(1).

Hälsningar Martin

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.