Re: Ny m4, 1.4o

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 11:53:38

Jag försöker att beta av det jag har missat att granska i sommar...


"Jan D." wrote:
>  #: lib/regex.c:1025
> N msgid "Invalid regular expression"
> N msgstr "Ogiltigt reguljäruttryck"

Hmm, vet inte om man ska särskriva det? Det är första gången jag ser det
hopskrivet, men det ser ju inte direkt fel ut :)
Gäller på fler ställen i filen.


>  #: src/m4.c:169
> N msgid ""
> N "\n"
> N "Dynamic loading features:\n"
> N " -m, --module-directory=DIRECTORY add DIRECTORY to the module search path\n"
> N " -M, --load-module=MODULE     load dynamic MODULE from M4MODPATH\n"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "Dynamisk laddning:\n"

Jag är förvisso inläsnings-freak :)


>  #: src/m4.c:197
>  msgid ""
>  "\n"
>  "Debugging:\n"
>  " -d, --debug=[FLAGS]     set debug level (no FLAGS implies `aeq')\n"
>  " -t, --trace=NAME       trace NAME when it will be defined\n"
>  " -l, --arglength=NUM     restrict macro tracing size\n"
>  " -o, --error-output=FILE   redirect debug and trace output\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
>  "Felsökning:\n"
>  " -d, --debug=[FLAGGOR]    sätt felsökningsnivå\n"
>  "                (inga FLAGGOR tolkas som \"aeq\")\n"
>  " -t, --trace=NAMN       spåra NAMN när den blir definierad\n"
>  " -l, --arglength=ANTAL    begränsa makrospårningsstorleken\n"
> G " -o, --error-output=FIL    avled felsöknings och spårutskrifter till FIL\n"
> N " -o, --error-output=FIL    avled felsöknings och spårutskrifter till "
> N "FIL\n"

Glöm inte bindestreck; "felsöknings- och spårutskrifter"


> #: src/builtin.c:1740
> msgid "WARNING: \\0 will disappear, use \\& instead in replacements"
> msgstr "VARNING: \\0 kommer att försvinna, använd \\& i ersättningar"

Kanske ett "i stället" ska vara med här på svenska?


> #: src/m4.c:176
> msgid ""
> "\n"
> "Preprocessor features:\n"
> " -I, --include=DIRECTORY   search this directory second for includes\n"
> " -D, --define=NAME[=VALUE]  enter NAME has having VALUE, or empty\n"
> " -U, --undefine=NAME     delete builtin NAME\n"
> " -s, --synclines       generate `#line NO \"FILE\"' lines\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Förprocessorstyrning:\n"
> " -I, --include=KATALOG    sök i katalog efter inkluderade filer\n"
> " -D, --define=NAMN[=VÄRDE]  definiera NAMN som VÄRDE, eller tomt\n"
> " -U, --undefine=NAMN     ta bort inbyggt makro\n"
> " -s, --synclines       generera `#line NNN \"FIL\"' rader\n"
                               ^
Bindestreck där kanske?


> #: src/m4.c:184
> msgid ""
> "\n"
> "Limits control:\n"
> " -G, --traditional      suppress all GNU extensions\n"
> " -H, --hashsize=PRIME     set symbol lookup hash table size\n"
> " -L, --nesting-limit=NUMBER  change artificial nesting limit\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Begränsningskontroll:\n"
> " -G, --traditional      undertryck alla extra GNU tillägg\n"
                              ^
Bindestreck?


> #: src/m4.c:460
> msgid " (options:"
> msgstr " (tillägg:"

Det ska inte vara "flaggor:" ?


> #. sbrk failed. Assume the RLIMIT_VMEM prevents expansion even
> #. if the stack limit has not been reached.
> #: src/stackovf.c:175
> msgid "VMEM limit exceeded?\n"
> msgstr "VMEM begränsning överskriden?\n"
       ^
Bindestreck?


Bra jobbat!

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.