Re: Provides, requires och obsoletes.

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-08-21 11:53:23

2001-08-21 03:13:24+0200, Christian Rose <menthos@menthos.com> ->
> > #: po/placeholder.h:32
> > #: urpm.pm:1583
> > #, c-format
> > msgid "unable to read rpm file [%s] from medium \"%s\""
> > msgstr "kan inte läsa rpm-filen [%s] från media \"%s\""
> 
> Inte mediat? På fler ställen isf

Medium heter det väl? I bestämd form mediet. Media är plural, i alla fall i
den här betydelsen.

> > #: po/placeholder.h:36
> > #: urpm.pm:1719
> > #, c-format
> > msgid "selecting %s using obsoletes"
> > msgstr "väljer %s utifrån \"obsoletes\""
> 
> inte föråldrade?

föråldrar i så fall, väl?

> > #: po/placeholder.h:119
> > #: urpmi:270
> > msgid "Press enter when it's done..."
> > msgstr "Tryck enter när du är klar..."
> 
> eller kanske retur

På min knapp står det enter. Jag har aldrig sett ett svenska tankentbord
som det står retur på? Inte vagnretur heller.

"Tryck \"Enter\" när du är klar..." föreslår jag.

> > #: po/placeholder.h:126
> > #: urpmi:269
> > #, c-format
> > msgid "Please insert the medium named \"%s\" on device [%s]"
> > msgstr "Var god sätt in media med namnet \"%s\" i enhet [%s]"
> 
> Kanske "var god" ska strykas här.

Ja, och s/media/mediet/. Finns på flera ställen om du bestämmer dig för
att byta.

> > " -a        - välj allt som matchar kommandoraden.\n"
> > " -m        - försök uppgradera så få paket som möjligt
> > (standard).\n"
> > " -M        - uppgradera allt som går.\n"
> > " -c        - välj komplett metod för att lösa 'requires'.\n"
> 
> krav? Annars ska du kanske ersätta ' med \"
> Gäller nog på fler ställen.

"Kräver" i så fall.

> > " -p        - tillåt sökning i \"provides\" för att hitta paket.\n"
> 
> tillhandahållningar?
> Gäller nog på fler ställen.

Och "tillhandahåller".

Bra jobbat båda! Vi har en bra QA tycker jag.

Hälsningar Martin

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
  Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.