Re: Debconfmall: caudium

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-21 10:04:21

On Tue, Aug 21, 2001 at 01:28:20AM +0200, Tomas Ogren wrote:
> On 20 August, 2001 - Martin Sj|gren sent me these 4.4K bytes:
> 
> > Template: caudium/config_port
> > Type: string
> > Default: 22202
> > Description: On what port should the config interface be?
> > Specify the port on which Caudium will provide its configuration
> > interface. You can access the interface using any form capable
> 
> forms capable.. väl.. kvadd original.

Japp.

> > Template: caudium/start_options
> > Type: multiselect
> > Choices: threads, debug, once, profile, fd-debug, keep-alive
> > Choices-sv: trådar, avlusning, förgrund, profilering, fd-avlusning,
> > håll-vid-liv
> > Description: Select options that should be used on startup
> > 'threads' - use threads (if available); 
> > 'debug' - output debugging information while running; 
> > 'once' - run in foreground; 
> > 'profile' - store profiling information; 
> > 'fd-debug' - debug file descriptor usage
> > 'keep-alive' - keep connections alive
> > Description-sv: Välj de inställningar som ska användas från start
> > 'trådar' - Använd trådar (om möjligt)
> > 'avlusning' - Skriv ut avlusningsinformation under körning
> > 'förgrund' - Kör i förgrunden
> > 'profilering' - Spara profileringsinformation
> > 'fd-avlusning' - Avlusa användandet av filidentifierare
> > 'håll-vid-liv' - Håll anslutningar vid liv
> 
> Hm. 'once' -> 'förgrund' kändes ju inte som en solklar översättning
> iaf.. hm.. once.. run in foreground.. va?

Mjo, personligen tycker jag att "once" är dåligt valt, men man kanske ska
vara konsistent med originalet... "en gång"? Det låter jättefånigt ju :-)

> Sen så är det semikolon efter de flesta valen i den engelska (dock inte
> alla.. bugg.. bör fixas i originalet), kanske ha samma på svenska?

Jag är osäker på hur man använder semikolon på svenska... Kommatecken
kanske?

> Ska det vara stora bokstäver efter '-':et i svenskan eller köra med små
> som i engelska versionen?

Det är också en bra fråga... Om jag byter till kommatecken är nog små
bokstäver en bra idé, med stora bokstäver bör det snarast vara punkt på
slutet av raden. Kommentarer någon?

> > Template: caudium/last_screen
> > Type: text
> > Description: Caudium configuration
> > After your Caudium is installed and running, you should point your
> > forms-capable browser to localhost:${cfgport} to further configure
> 
> "forms capable" vs "forms-capable" .. 

Japp, bugbugbug

> > Caudium using its web-based configuration interface.
> > .
> > For more information about Caudium see the documents in the
> > /usr/share/doc/caudium directory and make sure to visit
> > http://caudium.net/ and http://caudium.org/
> > Description-sv: Caudium-konfiguration
> > Efter Caudium är installerat och är igång, bör du rikta din formulär-
> > anpassade webbläsare till localhost:${cfgport} för vidare konfiguration
> 
> Hm. "forms capable" -> "formuläranpassade" kändes inte helt rätt..
> eller?

Formulärkapabel? Hmm, nu när jag tittar på det undrar jag om inte "rikta"
borde bytas ut mot "peka". Men jag kommer inte på någon bättre
översättning än "formuläranpassad" om inte hela meningen skall skrivas om
och bli mycket längre. (", bör du peka din webbläsare (som måste ha stöd
för formulär) mot localhost:${cfgport}...")

Stort tack för "trackandet" som du uttryckte det :-)

Martin

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.