Re: Debconfmall: caudium

From: Tomas Ogren (stric_at_ing.umu.se)
Date: 2001-08-21 01:28:20

On 20 August, 2001 - Martin Sj|gren sent me these 4.4K bytes:

> Template: caudium/config_port
> Type: string
> Default: 22202
> Description: On what port should the config interface be?
> Specify the port on which Caudium will provide its configuration
> interface. You can access the interface using any form capable

forms capable.. väl.. kvadd original.

> web browser (like Mozilla, Lynx, Links or Galeon)
> Description-sv: På vilken port skall konfigurationsgränssnittet vara?
> Ange vilken port som Caudium skall tillhandahålla sitt konfigurations-
> gränssnitt. Du kan komma åt gränssnittet med vilken webbläsare som
> helst som stöder formulär (t.ex. Mozilla, Lynx, Links och Galeon).

> Template: caudium/start_options
> Type: multiselect
> Choices: threads, debug, once, profile, fd-debug, keep-alive
> Choices-sv: trådar, avlusning, förgrund, profilering, fd-avlusning,
> håll-vid-liv
> Description: Select options that should be used on startup
> 'threads' - use threads (if available); 
> 'debug' - output debugging information while running; 
> 'once' - run in foreground; 
> 'profile' - store profiling information; 
> 'fd-debug' - debug file descriptor usage
> 'keep-alive' - keep connections alive
> Description-sv: Välj de inställningar som ska användas från start
> 'trådar' - Använd trådar (om möjligt)
> 'avlusning' - Skriv ut avlusningsinformation under körning
> 'förgrund' - Kör i förgrunden
> 'profilering' - Spara profileringsinformation
> 'fd-avlusning' - Avlusa användandet av filidentifierare
> 'håll-vid-liv' - Håll anslutningar vid liv

Hm. 'once' -> 'förgrund' kändes ju inte som en solklar översättning
iaf.. hm.. once.. run in foreground.. va?

Sen så är det semikolon efter de flesta valen i den engelska (dock inte
alla.. bugg.. bör fixas i originalet), kanske ha samma på svenska?
Ska det vara stora bokstäver efter '-':et i svenskan eller köra med små
som i engelska versionen?

> Template: caudium/last_screen
> Type: text
> Description: Caudium configuration
> After your Caudium is installed and running, you should point your
> forms-capable browser to localhost:${cfgport} to further configure

"forms capable" vs "forms-capable" .. 

> Caudium using its web-based configuration interface.
> .
> For more information about Caudium see the documents in the
> /usr/share/doc/caudium directory and make sure to visit
> http://caudium.net/ and http://caudium.org/
> Description-sv: Caudium-konfiguration
> Efter Caudium är installerat och är igång, bör du rikta din formulär-
> anpassade webbläsare till localhost:${cfgport} för vidare konfiguration

Hm. "forms capable" -> "formuläranpassade" kändes inte helt rätt..
eller?

> av Caudium via dess webbaserade konfigurationsgränssnitt.
> .
> För mer information om Caudium, se dokumenten i katalogen
> /usr/share/doc/caudium. Besök också gärna http://caudium.net/ och
> http://caudium.org/.

/Tomas
-- 
Tomas Ögren, stric@ing.umu.se, http://www.ing.umu.se/~stric/
|- Student at Computing Science, University of Umeå
`- Sysadmin at {cs,ing,acc}.umu.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.