Re: Debconfmall: atftpd

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-21 09:55:25

On Tue, Aug 21, 2001 at 01:19:29AM +0200, Tomas Ogren wrote:
> Advanced Trivial F.. hm. nåja :)

Det var inte jag som kom på det :-)

> > Template: atftpd/retry-timeout
> > Type: string
> > Default: 5
> > Description: Retry timeout.
> > How many seconds to wait for a reply before retransimitting a packet.
> > Description-sv: Tid mellan försök.
> > Hur många sekunder vi väntar på ett svar innan vi skickar paketet igen.
> 
> Vilka 'vi' ?

Jag hade svårt att komma på någon bra översättning utan att använda "vi",
"jag" el.dyl., så jag valde "vi" eftersom det är så man skriver i
matematisk text. ;-) ("Nu kan vi härleda x från y...")

> > Template: atftpd/maxthread
> > Type: string
> > Default: 100
> > Description: Maximum number of threads.
> > Maximum number of concurrent threads that can be running.
> > Description-sv: maximalt antal trådar.
>          ^ litet m?
> > Maximalt antal trådar som kan köras parallellt.

Oops! Jag ändrar, tackar.

> 
> > Template: atftpd/logfile
> > Type: string
> > Default: /var/log/atftpd.log
> > Description: Log file.
> > A file where tftpd write it's logs. This file will be made writable no
>                                    ^^
> no? 'for' eller 'to' borde det va.. Kvadd original.. bör påpekas..
> 
> > the user 'nobody' and group 'nogroup'.
> 
> Sen om det är så klurigt att 'nobody' har skrivrätiggheter i någon fil
> är en annan femma. En av tankarna med 'nobody' är att den ska ha så låga
> rättigheter som möjligt.. Men det hör inte hemma på den här listan.

Jo, jag har samlat ihop alla de "buggarna" för att rapportera på en gång.

> > Description-sv: Loggfil.
> > Filen som tftpd skriver sin logg till. Den här filen kommer göras
> > skrivbar
> > för användaren 'nobody' och gruppen 'nogroup'.
> 
> Hoppas du har bättre radbrytning i filen..

Hmm, jo, jag bryter mina mail på 74 tecken, det borde jag inte göra när
jag klipper&klistrar...

> > Template: atftpd/basedir
> > Type: string
> > Default: /tftpboot
> > Description: Base directory.
> > The directory tree from where atftpd can server files. That directory
>                       ^^^^^^
> serve borde det väl vara? Kvadd original igen..

Noterat.

Tack så mycket!

Martin

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.