Re: Glibc 2.2.4

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 01:35:29

"Jan D." wrote:
>   #: elf/ldconfig.c:689 elf/ldconfig.c:732
>   #, c-format
> N msgid "Cannot lstat %s"
> N msgstr "Kan inte ta status (lstat) på %s"

Kanske "... ta lång status (lstat) ...", eller hur var det med det?
Någon som kommer ihåg?


>   #: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
> N msgid "cheese"
> N msgstr "ost"

Mmmm...


>   #: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
> N msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
> N msgstr "makecontext: vet inte hur man hanterar mer än 8 argument\n"

Eventuellt "... kan inte hantera ...", så slipper man det där "man".


I övrigt inga synpunkter. Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.