Re: Glibc 2.2.4

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-21 21:37:54

Christian Rose wrote:
> 
> "Jan D." wrote:
> >   #: elf/ldconfig.c:689 elf/ldconfig.c:732
> >   #, c-format
> > N msgid "Cannot lstat %s"
> > N msgstr "Kan inte ta status (lstat) på %s"
> 
> Kanske "... ta lång status (lstat) ...", eller hur var det med det?
> Någon som kommer ihåg?


Jag byter till länkstatus.

> >   #: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
> > N msgid "cheese"
> > N msgstr "ost"
> 
> Mmmm...

Det här är lite onödigt.  "cheese" används i ett testprogram som explicit
sätter
lokal till tyska och kollar om det kommer Käse tillbaka, så den svenska
översättningen används aldrig.

> 
> >   #: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
> > N msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
> > N msgstr "makecontext: vet inte hur man hanterar mer än 8 argument\n"
> 
> Eventuellt "... kan inte hantera ...", så slipper man det där "man".

Jag blev förvirrad av orginalets udda ordval.  Ändrar.

Tack,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.