Re: Debconfmall: atftpd

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 01:29:21

Tomas Ogren wrote:
> > Template: atftpd/logfile
> > Type: string
> > Default: /var/log/atftpd.log
> > Description: Log file.
> > A file where tftpd write it's logs. This file will be made writable no
>                                    ^^
> no? 'for' eller 'to' borde det va.. Kvadd original.. bör påpekas..

Ytterligare ett fenomen i klassen "kvadd original" kan brukandet av
apostrof i "its" betraktas som.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.