Re: anaconda (diff)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-20 22:01:26

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: ../textw/partition_text.py:632 ../textw/partition_text.py:666
> > N msgid "Leave unchanged"
> > N msgstr "Lämna oändrad"
> 
> "oförändrad" är nog ett vanligare ord.

Ok, tack!


> >   #: ../loader/loader.c:399
> > N msgid ""
> > N "I don't have any special device drivers loaded for your system. Would you "
> > N "like to load some now?"
> > N msgstr ""
> > N "Jag har inga särskilda drivrutiner för ditt system inlästa. Vill du läsa in "
> > N "några nu?"
> 
> Passar verkligen "läsa in" som översättning av "load" i ett sådant här
> fall.  Jag vet att du gärna översätter så, och jag tycker det är helt
> ok när det handlar om en konfigurationsfil, datafil, eller liknande.
> 
> Men här är det ju inte "läser in" man gör tycker jag.  Man gör det
> tillgängligt i minnesadresseringen, löser upp lite referenser, och så,
> men man "läser" det inte i någon egentlig mening.  Jag tycker att ett
> direktöversatt "ladda" bättre när det gäller att ladda moduler, ladda
> program för att köra dem, etc.

Jag vet inte. Jag håller med om att "läsa in" kan kännas krystat vid
första anblicken i vissa sammanhang, men jag tycker att det passar
hyfsat bra in nu. Man säger ju också att exempelvis en del saker "läses
in" vid systemstarten, då underförstått att det handlar om systemminnet.
Så jag ser inget direkt fel, tvärtom bara en fördel med att vara
konsekvent.


> > N msgid ""
> > N "You have multiple network devices on this system. Which would you like to "
> > N "install through?"
> > N msgstr ""
> > N "Du har flera nätverksenheter i detta system. Vilken vill du installera "
> > N "igenom?"
> 
> Jag skulle föredra "via" framför "igenom".

Må din önskan bli uppfylld *POUFF*
Ändrat


> >   #: ../gnome-map/gglobe-canvas.c:103 ../gnome-map/timezonemapmodule.c:73
> > N msgid "Indian Rim"
> > N msgstr "Indien"
> 
> "rim"?  Vad är det de menar egentligen?  Indiska kusten?

Det är nog inte julklappsrim, så mycket är säkert. Nej, jag har ingen
aning vad de menar här. Orkar du fråga?


> >   #. generated from zone.tab
> > N msgid "east & south Borneo, Celebes, Bali, Nusa Tengarra, west Timor"
> > N msgstr "östra och södra Borneo, Celeberna, Nusa Tengarra, Västtimor"
> 
> Du missade Bali.

Nämen!
Tack!


Mange tak!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.