Xconfigurator på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-20 11:33:22

Här kommer ett par kommentarer om Xconfigurator. (Min ingående post
fungerar fortfarande inte, så om jag upprepar vad andra sagt är det
därför.)

Christian Rose writes:
>  #: ../Xconfigurator.c:1310
>  msgid "Monitor Name     :"
> G msgstr "Bildskärmsnamn      :"
> N msgstr "Bildskärmsmodell     :"

Är du säker på det? I konfigurationsfilen finns det "Identifier",
"VendorName" och "ModelName". Var hamnar detta? Om det är
"ModelName" är det ok, men om det är "Identifier", vilket jag hade
antagit, tycker jag inte det är bra.

>  #: ../Xconfigurator.c:4817
> N "Usage: Xconfigurator [--kickstart] [--card <card>]    [--server "
> N "<server>] [--driver <driver>] \n"
> N "    [--monitor <monitor>] [--hsync <hsync>] [--vsync <vsync>]\n"


> N "Användning: Xconfigurator [--kickstart] [--card <kort>]    [--server "
> N "<server>] [--driver <drivrutin>] \n"
> N "    [--monitor <bildskärm>] [--hsync <hsynk>] [--vsync <vsynk>]\n"

Jag tycker du skall ha en nyrad efter --card-flaggan. Jag misstänker
starkt att det var meningen att det skulle varit det i orginalet
också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.