anaconda (diff)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-19 21:29:27

På grund av ett haveri i en kylanläggning är det stopp för min
ingående post för tillfället. Jag vet därför inte om jag upprepar
någon annans kommentarer. Eller om något diskuterats efter något av
mina tidigare anaconda-brev som gör vad jag säger nedan inaktuellt.
(Om ni nu sett mina tidigare brev. Några utgående brev kan också ha
fastnat.)

Hur som helst, jag har nu gått igenom resten av anaconda, och har
ytterligare några småsaker att påpeka.

>  #: ../textw/partition_text.py:632 ../textw/partition_text.py:666
> N msgid "Leave unchanged"
> N msgstr "Lämna oändrad"

"oförändrad" är nog ett vanligare ord.

>  #: ../loader/loader.c:399
> N msgid ""
> N "I don't have any special device drivers loaded for your system. Would you "
> N "like to load some now?"
> N msgstr ""
> N "Jag har inga särskilda drivrutiner för ditt system inlästa. Vill du läsa in "
> N "några nu?"

Passar verkligen "läsa in" som översättning av "load" i ett sådant här
fall. Jag vet att du gärna översätter så, och jag tycker det är helt
ok när det handlar om en konfigurationsfil, datafil, eller liknande.

Men här är det ju inte "läser in" man gör tycker jag. Man gör det
tillgängligt i minnesadresseringen, löser upp lite referenser, och så,
men man "läser" det inte i någon egentlig mening. Jag tycker att ett
direktöversatt "ladda" bättre när det gäller att ladda moduler, ladda
program för att köra dem, etc.

> N msgid ""
> N "You have multiple network devices on this system. Which would you like to "
> N "install through?"
> N msgstr ""
> N "Du har flera nätverksenheter i detta system. Vilken vill du installera "
> N "igenom?"

Jag skulle föredra "via" framför "igenom".

>  #: ../gnome-map/gglobe-canvas.c:103 ../gnome-map/timezonemapmodule.c:73
> N msgid "Indian Rim"
> N msgstr "Indien"

"rim"? Vad är det de menar egentligen? Indiska kusten?

>  #. generated from zone.tab
> N msgid "east & south Borneo, Celebes, Bali, Nusa Tengarra, west Timor"
> N msgstr "östra och södra Borneo, Celeberna, Nusa Tengarra, Västtimor"

Du missade Bali.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.