Re: Debconfmall: atftpd

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-20 21:03:07

Martin Sj|gren wrote:
> 
> On Mon, Aug 20, 2001 at 07:14:08PM +0200, Jan D. wrote:
> > >
> > >
> > >
> > >Template: atftpd/verbosity
> > >Type: select
> > >Choices: 7 (LOG_DEBUG), 6 (LOG_INFO), 5 (LOG_NOTICE), 4 (LOG_WARNING)
> > >Default: 5 (LOG_NOTICE)
> > >Description: Verbosity level.
> > > Level of logging. 7 logs everything including debug logs. 1 will log
> > > only the system critical logs. 5 (LOG_NOTICE) is the default value.
> > >Description-sv: Förklaringsnivå.
> > > Hur informativ loggarna är. 7 loggar allt. 1 loggar bara systemkritiska
> > > meddelanden. 5 är standardvärdet.
> > >
> > Det kan vara bra att ha kvar "LOG_NOTICE" i strängen, efterom det är
> > nåt man kan ha i sin syslog.conf. Fast det kanske syns bland valen?
> 
> Ja, det syns bland valen, men å andra sidan skadar det inte att ha det i
> beskrivningen också, eftersom originalet har det, jag petar in det.
> 
> Egentligen ska man översätta valen också (Choices-sv) men i det här fallet
> känns det inte så nödvändigt, eller vad säger ni?
>

Jag tycker inte man ska översätta valen i detta fall, eftersom de förekommer i
syslog.conf (minus LOG_ och små bokstäver) ex.vis:

*.=info;*.=notice                /var/log/messages

Sedan finns de också som #define is syslog.h, så när man skriver program
använder man

 syslog(LOG_NOTICE, ...)

o.s.v.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.