Re: Loki

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-20 20:49:53

Mattias Dahlberg wrote:
> Är det någon som har koll på vem som översätter Lokis installationsprogram?

Po-filerna i setup nämner David Hedbor <david@hedbor.org>.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.