Re: Debconfmall: atftpd

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-20 19:14:08

>
>
>
>Template: atftpd/verbosity
>Type: select
>Choices: 7 (LOG_DEBUG), 6 (LOG_INFO), 5 (LOG_NOTICE), 4 (LOG_WARNING)
>Default: 5 (LOG_NOTICE)
>Description: Verbosity level.
> Level of logging. 7 logs everything including debug logs. 1 will log
> only the system critical logs. 5 (LOG_NOTICE) is the default value.
>Description-sv: Förklaringsnivå.
> Hur informativ loggarna är. 7 loggar allt. 1 loggar bara systemkritiska
> meddelanden. 5 är standardvärdet.
>
Det kan  vara bra att ha kvar "LOG_NOTICE" i strängen, efterom det är 
nåt man kan ha i sin syslog.conf.  Fast det kanske syns bland valen?

    Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.