Re: Debconfmall: alevt

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-20 19:12:19

Martin Sj|gren wrote:

>Jag har satt igång att översätta Debconfmallar igen och tänkte snylta lite
>på listan för detta ändamål :-)
>
>Debconf är Debians system för att konfigurera Debianpaket, och ställer
>frågor under installationsprocessen, och det är dessa frågor som
>översätts.
>
>Kort beskrivning av alevt: "X11 Teletext/Videotext browser"
>
>
>
>Template: alevt/create_device_files
>Type: boolean
>Default: true
>Description: Create video4linux device files?
> Software like TV programs and Teletext/Videotext viewers access the
> hardware through so called "device files" which are located in the
> /dev directory. If these device files do not exist, this software
> will not work properly.
> Therefore it is recommended to create these device files.
>Description-sv: Skapa enhetsfiler för video4linux?
> Mjukvara som TV-programs- och teletext/videotextvisare använder
> hårdvaran direkt genom så kallade "enhetsfiler" som finns i katalogen
> /dev. Om dessa enhetsfiler inte finns kommer den här mjukvaran inte
> fungera korrekt.
> Därför rekommenderas det att skapa  dessa enhetsfiler.
>
programs -> program

    Jan D.

>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.