Re: anaconda (diff)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-17 01:01:20

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: ../xserver.py:101
> > N msgid "Attempting to start framebuffer based X server"
> > N msgstr "Försöker starta den framebufferbaserade X-servern"
> 
> Inte "rambuffert"?

Visst, jag ändrar.


> >   #: ../xserver.py:117
> > N msgid "Attempting to start VGA16 X server"
> > N msgstr "Försöker starta VGA1616-X-servern"
> 
> VGA1616 var nytt!

Ja, VGA-atomer med atomvikt 1616 har hittills endast skådats på den
skånska slätten under lövgrodornas parningstid. Så ja, VGA1616 är ett
unikum.

Jag ändrar till det betydligt vanligare VGA16, som har en betydligt
längre halveringstid och som lättare bildar kolföreningar.


> >   #: ../iw/bootdisk_gui.py:54 ../textw/bootdisk_text.py:74
> > N msgid ""
> > N "The boot disk allows you to boot your Red Hat Linux system from a floppy "
> > N "diskette.\n"
> > N "\n"
> > N "Please remove any diskettes from the floppy drive and insert a blank "
> > N "diskette. All data will be ERASED during creation of the boot disk."
> > N msgstr ""
> > N "Startdisketten låter dig starta ditt Red Hat Linux-system från en diskett.\n"
> > N "\n"
> > N "Ta bort alla disketter från diskettstationen och sätt i en tom diskett. All "
> > N "data kommer att TAS BORT under skapandet av startdisketten."
> 
> Intressant formulering: tag bort ALLA disketter från floppyenheten!
> Brukar du stoppa i flera?

Ja, jag stoppar alltid in så många jag behöver i diskettstationen (två
brukar ledigt få plats, tre kan man få in med lite mer våld) och sen
ringer jag support.

Jag gör s/alla/eventuella/. Blir det bättre?


> Jag tycker du skall skriva ".. bort eventuell diskett från ...".  (Och
> sedan tycker jag det borde stå "... any diskette ..." i singular på
> engelska också.)

Precis, men det gör det inte. Så det får bli "eventuella disketter" och
en eventuell felrapport från dig angående originalet. :)
Man skulle ju strängt taget faktiskt kunna föreställa sig en situation
med flera diskettstationer och flera disketter. Sen är det ju en annan
sak att installationsprogrammet vad jag vet bara använder första
diskettstationen, och att man ändå bara normalt kan starta systemet från
första diskettstationen. Men sådana petitesser väljer jag att blunda
för. :)


> >   #: ../iw/bootloader_gui.py:59 ../textw/bootloader_text.py:129
> > N msgid ""
> > N "Forcing the use of LBA32 for your bootloader when not supported by the BIOS "
> > N "can cause your machine to be unable to boot.  We highly recommend you create "
> > N "a boot disk when asked later in the install process.\n"
> > N "\n"
> > N "Would you like to continue and force LBA32 mode?"
> > N msgstr ""
> > N "Att tvinga fram användandet av LBA32 för ditt startprogram kan göra att din "
> > N "dator inte startar om detta inte också stöds av datorns BIOS. Vi "
> > N "rekommenderar att du skapar en startdiskett när du frågas om detta under "
> > N "installationen."
> 
> Du kan förtydliga med "... när du tillfrågas om detta SENARE under ...".
> 
> Och sedan bör du definitivt ta med den avslutande frågan också!

Ja. Oj. Ja. Tack.
Varma tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.