anaconda (diff)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-16 23:21:10

>   #: ../xserver.py:101
> N msgid "Attempting to start framebuffer based X server"
> N msgstr "Försöker starta den framebufferbaserade X-servern"

Inte "rambuffert"?

>   #: ../xserver.py:117
> N msgid "Attempting to start VGA16 X server"
> N msgstr "Försöker starta VGA1616-X-servern"

VGA1616 var nytt!

>   #: ../iw/bootdisk_gui.py:54 ../textw/bootdisk_text.py:74
> N msgid ""
> N "The boot disk allows you to boot your Red Hat Linux system from a floppy "
> N "diskette.\n"
> N "\n"
> N "Please remove any diskettes from the floppy drive and insert a blank "
> N "diskette. All data will be ERASED during creation of the boot disk."
> N msgstr ""
> N "Startdisketten låter dig starta ditt Red Hat Linux-system från en diskett.\n"
> N "\n"
> N "Ta bort alla disketter från diskettstationen och sätt i en tom diskett. All "
> N "data kommer att TAS BORT under skapandet av startdisketten."

Intressant formulering: tag bort ALLA disketter från floppyenheten!
Brukar du stoppa i flera?

Jag tycker du skall skriva ".. bort eventuell diskett från ...".  (Och
sedan tycker jag det borde stå "... any diskette ..." i singular på
engelska också.)

>   #: ../iw/bootloader_gui.py:59 ../textw/bootloader_text.py:129
> N msgid ""
> N "Forcing the use of LBA32 for your bootloader when not supported by the BIOS "
> N "can cause your machine to be unable to boot.  We highly recommend you create "
> N "a boot disk when asked later in the install process.\n"
> N "\n"
> N "Would you like to continue and force LBA32 mode?"
> N msgstr ""
> N "Att tvinga fram användandet av LBA32 för ditt startprogram kan göra att din "
> N "dator inte startar om detta inte också stöds av datorns BIOS. Vi "
> N "rekommenderar att du skapar en startdiskett när du frågas om detta under "
> N "installationen."

Du kan förtydliga med "... när du tillfrågas om detta SENARE under ...".

Och sedan bör du definitivt ta med den avslutande frågan också!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.