Re: anaconda (diff)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-16 22:46:20

Christian Rose writes:
> > > N "You have selected to remove all partitions (ALL DATA) on the following "
> > > N "drives:%s\n"

> > > N "Du har valt att ta bort alla partitioner (ALL DATA) på följande enheter:%s\n"

> > Här blir antagligen %s en lista av hårddisknamn.  Då kanske det är
> > otaktiskt att ha det i slutet på en rad.

> Eftersom problemet finns i originalet också (och är om möjligt än värre
> där eftersom originalets motsvarande rad faktiskt är längre) är jag
> tveksam till att fixa detta i den svenska översättningen.

Det är jag som läser slarvigt.  Jag fick för mig att det var en
radbrytning där strängen var uppdelad, men det är det inte.  Jag tar
tillbaka min kommentar.  Det är nog också tänkt att justeras
automatiskt i ett senare skede, som de flesta av dessa meddelanden
tycks vara.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.