Re: anaconda (diff)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-16 11:47:14

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: ../autopart.py:976
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "WARNING!!\tWARNING!!\n"
> > N "\n"
> > N "You have selected to remove all partitions (ALL DATA) on the following "
> > N "drives:%s\n"
> > N "Are you sure you want to do this?"
> > N msgstr ""
> > N "VARNING!!\tVARNING!!\n"
> > N "\n"
> > N "Du har valt att ta bort alla partitioner (ALL DATA) på följande enheter:%s\n"
> > N "Är du säker på att det är det du vill?"
> 
> Här blir antagligen %s en lista av hårddisknamn.  Då kanske det är
> otaktiskt att ha det i slutet på en rad.  Det blir kanske snyggare om
> du gör en radbrytning mellan "följande" och "enheter" eller så.

Eftersom problemet finns i originalet också (och är om möjligt än värre
där eftersom originalets motsvarande rad faktiskt är längre) är jag
tveksam till att fixa detta i den svenska översättningen. I så fall ska
det fixas i originalet. Ska du skicka en felrapport eller jag?


> >   #: ../gui.py:196 ../text.py:258
> > N msgid ""
> > N "An unhandled exception has occured.  This is most likely a bug.  Please copy "
> > N "the full text of this exception or save the crash dump to a floppy then file "
> > N "a detailed bug report against anaconda at http://bugzilla.redhat.com/"
> > N "bugzilla/"
> > N msgstr ""
> > N "En undantagshändelse som inte hanteras har inträffat. Detta är med största "
> > N "sannolikhet ett fel. Var vänlig och kopiera hela texten från detta "
> > N "undantagsfel och skapa en felrapport på http://bugzilla.redhat.com/"
> 
> I orginalet kan man välja på att kopiera texten eller spara dumpen på
> en floppy.
> 
> Dessutom har du missat det avslutande "bugzilla/" i URL:en.

Ojoj. Fixat båda. Tack!


> >   #: ../mouse.py:275 ../xserver.py:45
> > N msgid ""
> > N "Your mouse was not automatically detected.  To proceed in the graphical "
> > N "installation mode, please proceed to the next screen and provide your mouse "
> > N "information. You may also use text mode installation which does not require "
> > N "a mouse."
> > N msgstr ""
> > N "Din mus kunde inte upptäckas automatiskt. För att kunna fortsätta "
> > N "installationen måste du fortsätta till nästa skärm och ange informationen om "
> > N "din mus. Du kan också använda textlägesinstallationen, som inte kräver någon "
> > N "mus."
> 
> "För att kunna fortsätta installationen I GRAFIKLÄGE, fortsätt till
> nästa skärm ..."

Uj!
Fixat.

Du ska ha tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.