Re: Provides, requires och obsoletes.

From: Mattias Dahlberg (voz_at_home.se)
Date: 2001-08-14 21:33:10

Hej.

Tack Göran och Peter för era kommentarer.

> Som sagt, det beror på sammanhanget.

Sammanhanget är detta:

Programmet heter urpmi och är ett uppgraderingsprogram liknande apt-get fast
för rpm. Det är riktigt klurigt att översätta, inte bara av de skäl som jag
redan nämnt, utan för att upphovsmannen är fransman och skriver engelska
lite hur som helst. :)

Dessutom är det inte så många som använt urpmi och känner till vad som
verkligen menas (jag måste erkänna att jag är en av dem). Oftast ligger det
dolt bakom grafiska gränssnitt såsom rpmdrake.

Äsch, här kommer hela filen. Spana in den om ni orkar. :)

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2000 MandrakeSoft
# Cecilia Johnsson <datb@thegym.net>, 2000
# Henrik Borg <datb@thegym.net>, 2000
# Fuad Sabanovic <manijak@telia.com>, 2000
# Mattias Dahlberg <voz@home.se>, 2001
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: urpmi 1.5\n"
"POT-Creation-Date: 2001-07-19 16:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-08-14 21:13+0100\n"
"Last-Translator: Mattias Dahlberg <voz@home.se>\n"
"Language-Team: Swedish <>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: _irpm:21
msgid ""
"installing $rpm\n"
""
msgstr ""
"installerar $rpm\n"
""

#: _irpm:31
msgid ""
"Automatic installation of packages...\n"
"You requested installation of package $rpm\n"
""
msgstr ""
"Automatisk installation av paket...\n"
"Du önskade installation av paketet $rpm\n"
""

#: _irpm:31
#: po/placeholder.h:150
#: urpmi:239
msgid "Is it ok?"
msgstr "Är det ok?"

#: _irpm:33
#: po/placeholder.h:156
#: urpmi:242
#: urpmi:272
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: _irpm:34
#: po/placeholder.h:120
#: urpmi:243
#: urpmi:273
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: _irpm:40
#: po/placeholder.h:157
#: urpmi:247
#: urpmi:305
msgid "Nn"
msgstr "Nn"

#: _irpm:41
#: po/placeholder.h:151
#: urpmi:248
#: urpmi:306
msgid "Yy"
msgstr "JjYy"

#: _irpm:42
#: po/placeholder.h:122
#: urpmi:249
msgid " (Y/n) "
msgstr " (J/n) "

#: _irpm:61
msgid ""
"$rpm: command not found\n"
""
msgstr ""
"$rpm: ogiltigt kommando\n"
""

#: po/placeholder.h:6
#, c-format
msgid "urpmf version %s"
msgstr "urpmf version %s"

#: po/placeholder.h:7
msgid "Copyright (C) 1999,2000,2001 MandrakeSoft."
msgstr "Copyright (C) 1999,2000,2001 MandrakeSoft."

#: po/placeholder.h:8
msgid "This is free software and may be redistributed under the terms of the
GNU GPL."
msgstr "Det här är fri programvara och får distribueras enligt villkoren i
GNU GPL."

#: po/placeholder.h:9
#: po/placeholder.h:26
msgid "usage: urpmf [options] <file>"
msgstr "användning: urpmf [alternativ] <fil>"

#: po/placeholder.h:10
msgid " --quiet     - do not print tag name (default if no tag given on
command"
msgstr " --quiet     - skriv inte taggen \"name\" (antas om ingen tagg
angivits på"

#: po/placeholder.h:11
msgid "          line, incompatible with interactive mode)."
msgstr "          kommandoraden, fungerar ej i interaktivt läge)."

#: po/placeholder.h:12
msgid " --all      - print all tags."
msgstr " --all      - skriv alla taggar."

#: po/placeholder.h:13
msgid " --name     - print tag name: rpm filename (assumed if no tag
given on"
msgstr " --name     - skriv taggen \"name\": rpm-filnamnet (antas om
ingen tagg angivits på"

#: po/placeholder.h:14
msgid "          command line but without package name)."
msgstr "          kommandoraden, men utan paketnamn)."

#: po/placeholder.h:15
msgid " --group     - print tag group: group."
msgstr " --group     - skriv taggen \"group\": grupp."

#: po/placeholder.h:16
msgid " --size     - print tag size: size."
msgstr " --size     - skriv taggen \"size\": storlek."

#: po/placeholder.h:17
msgid " --serial    - print tag serial: serial."
msgstr " --serial    - skriv taggen \"serial\": serienummer."

#: po/placeholder.h:18
msgid " --summary    - print tag summary: summary."
msgstr " --summary    - skriv taggen \"summary\": sammanfattning."

#: po/placeholder.h:19
msgid " --description  - print tag description: description."
msgstr " --description  - skriv taggen \"description\": beskrivning."

#: po/placeholder.h:20
msgid " --provides   - print tag provides: all provides (mutliple
lines)."
msgstr " --provides   - skriv taggen \"provides\": allt som
tillhandahålls (flera rader)"

#: po/placeholder.h:21
msgid " --requires   - print tag requires: all requires (multiple
lines)."
msgstr " --requires   - skriv taggen \"requires\": allt som krävs (flera
rader)"

#: po/placeholder.h:22
msgid " --files     - print tag files: all files (multiple lines)."
msgstr " --files     - skriv taggen \"files\": alla filer (flera
rader)"

#: po/placeholder.h:23
msgid " --conflicts   - print tag conflicts: all conflicts (multiple
lines)."
msgstr " --conflicts   - skriv taggen \"conflicts\": alla konflikter
(flera rader)"

#: po/placeholder.h:24
msgid " --obsoletes   - print tag obsoletes: all obsoletes (multiple
lines)."
msgstr " --obsoletes   - skriv taggen \"obsoletes\": allt som ersätts
(flera rader)"

#: po/placeholder.h:25
msgid " --prereqs    - print tag prereqs: all prereqs (multiple lines)."
msgstr " --prereqs    - skriv taggen \"prereqs\": alla förhandskrav
(flera rader)"

#: po/placeholder.h:27
msgid "try urpmf --help for more options"
msgstr "prova urpmf --help för fler alternativ"

#: po/placeholder.h:28
msgid "urpmi is not installed"
msgstr "urpmi är inte installerat"

#: po/placeholder.h:29
#: urpm.pm:231
#, c-format
msgid "incoherent list file for \"%s\", medium ignored"
msgstr "inkonsekvent listfil för \"%s\", ignorerar media"

#: po/placeholder.h:30
#: urpm.pm:894
#, c-format
msgid "relocated %s entries in depslist"
msgstr "återfann %s objekt i depslist"

#: po/placeholder.h:31
#, c-format
msgid "copy of [%s] failed"
msgstr "misslyckades kopiera [%s]"

#: po/placeholder.h:32
#: urpm.pm:1583
#, c-format
msgid "unable to read rpm file [%s] from medium \"%s\""
msgstr "kan inte läsa rpm-filen [%s] från media \"%s\""

#: po/placeholder.h:33
#: urpm.pm:906
#, c-format
msgid "invalid rpm file name [%s]"
msgstr "ogiltigt rpm-filnamn [%s]"

#: po/placeholder.h:34
#, c-format
msgid "source of [%s] not found as [%s]"
msgstr "källan [s%] kunde inte hittas som [%s]"

#: po/placeholder.h:35
#: urpm.pm:795
#, c-format
msgid "unable to write compss file [%s]"
msgstr "kan inte skriva filen compss [%s]"

#: po/placeholder.h:36
#: urpm.pm:1719
#, c-format
msgid "selecting %s using obsoletes"
msgstr "väljer %s utifrån \"obsoletes\""

#: po/placeholder.h:37
#: urpm.pm:738
#, c-format
msgid "unmounting %s"
msgstr "avmonterar %s"

#: po/placeholder.h:38
#: urpm.pm:191
#, c-format
msgid "unable to access list file of \"%s\", medium ignored"
msgstr "kan inte läsa listfilen för \"%s\", ignorerar media"

#: po/placeholder.h:39
#: urpm.pm:798
#, c-format
msgid "write compss file [%s]"
msgstr "skriv filen compss [%s]"

#: po/placeholder.h:40
#, c-format
msgid "trying to remove inexistant medium \"%s\""
msgstr "försöker ta bort icke-existerande media \"%s\""

#: po/placeholder.h:41
#: urpm.pm:1595
#, c-format
msgid "medium \"%s\" is not selected"
msgstr "media \"%s\" är inte valt"

#: po/placeholder.h:42
#: urpm.pm:752
#, c-format
msgid "read depslist file [%s]"
msgstr "läs depslist-fil [%s]"

#: po/placeholder.h:43
#, c-format
msgid "built hdlist synthesis file for medium \"%s\""
msgstr "hdlist-synthesis-fil för media \"%s\" byggd"

#: po/placeholder.h:44
#: urpm.pm:764
#, c-format
msgid "read provides file [%s]"
msgstr "läs filen provides [%s]"

#: po/placeholder.h:45
#: urpm.pm:161
#, c-format
msgid "unable to take care of medium \"%s\" as list file is already used by
another medium"
msgstr "kan inte ta hand om media \"%s\" eftersom listfilen redan används av
annan media"

#: po/placeholder.h:46
#, c-format
msgid "nothing written in list file for \"%s\""
msgstr "inget skrivet till listfilen om \"%s\""

#: po/placeholder.h:47
#: urpm.pm:785
#, c-format
msgid "unable to write depslist file [%s]"
msgstr "kan inte skriva depslist-fil [%s]"

#: po/placeholder.h:48
msgid "computing dependencies"
msgstr "räknar ut beroenden"

#: po/placeholder.h:49
#: urpm.pm:790
#, c-format
msgid "unable to write provides file [%s]"
msgstr "kan inte skriva filen provides [%s]"

#: po/placeholder.h:50
#: urpm.pm:1656
#, c-format
msgid "wget of [%s] failed"
msgstr "wget av [%s] misslyckades"

#: po/placeholder.h:51
#: urpm.pm:1599
#, c-format
msgid "incoherent medium \"%s\" marked removable but not really"
msgstr "inkonsekvent media \"%s\", felaktigt markerad som flyttbar"

#: po/placeholder.h:52
#: urpm.pm:788
#, c-format
msgid "write depslist file [%s]"
msgstr "skriv depslist-fil [%s]"

#: po/placeholder.h:53
msgid "keeping only provides files"
msgstr "behåller bara provides-filer"

#: po/placeholder.h:54
#, c-format
msgid "trying to select inexistant medium \"%s\""
msgstr "försöker välja icke-existerande media \"%s\""

#: po/placeholder.h:55
#, c-format
msgid "no hdlist file found for medium \"%s\""
msgstr "ingen hdlist-fil funnen för media \"%s\""

#: po/placeholder.h:56
#: urpm.pm:1013
#, c-format
msgid "no package named %s"
msgstr "inget paket med namnet %s"

#: po/placeholder.h:57
#: urpm.pm:1016
#, c-format
msgid "The following packages contain %s: %s"
msgstr "Följande paket innehåller %s: %s"

#: po/placeholder.h:58
#: urpm.pm:793
#, c-format
msgid "write provides file [%s]"
msgstr "skriv filen provides [%s]"

#: po/placeholder.h:59
#: urpm.pm:143
#, c-format
msgid "medium \"%s\" try to use an already used hdlist, medium ignored"
msgstr "media \"%s\" försöker använda en hdlist som redan används, ignorerar
media"

#: po/placeholder.h:60
#: urpm.pm:1830
#, c-format
msgid "avoid selecting %s as its locales language is not already selected"
msgstr "undvik att välja %s eftersom dess språk inte ännu är valt"

#: po/placeholder.h:61
#, c-format
msgid "wget of [%s] failed (maybe wget is missing?)"
msgstr "wget av [%s] misslyckades (wget kanske inte existerar?)"

#: po/placeholder.h:62
#: urpm.pm:914
msgid "mismatch arch for registering rpm file"
msgstr "felaktig \"arch\" för att kunna registrera rpm-fil"

#: po/placeholder.h:63
#, c-format
msgid "unable to write list file of \"%s\""
msgstr "kan inte skriva listfilen för \"%s\""

#: po/placeholder.h:64
#, c-format
msgid "removing %d obsolete headers in cache"
msgstr "avlägsnar %d gamla huvuden från cachen"

#: po/placeholder.h:65
#: urpm.pm:921
msgid "error registering local packages"
msgstr "fel vid registrering av lokala paket"

#: po/placeholder.h:66
#: urpm.pm:205
#, c-format
msgid "trying to bypass existing medium \"%s\", avoiding"
msgstr "försöker undvika existerande media \"%s\""

#: po/placeholder.h:67
#, c-format
msgid "unable to build synthesis file for medium \"%s\""
msgstr "kan inte skapa synthesis-fil för media \"%s\""

#: po/placeholder.h:68
#: urpm.pm:1742
#, c-format
msgid ""
"removing %s to upgrade ...\n"
" to %s since it will not be updated otherwise"
msgstr ""
"avlägsnar %s för att uppgradera ... \n"
" till %s eftersom den annars inte blir uppdaterad"

#: po/placeholder.h:72
#, c-format
msgid "no rpm files found from [%s]"
msgstr "inga rpm-filer hittade på [%s]"

#: po/placeholder.h:73
#: urpm.pm:776
#, c-format
msgid "read compss file [%s]"
msgstr "läs filen compss [%s]"

#: po/placeholder.h:74
#: urpm.pm:239
#, c-format
msgid "unable to inspect list file for \"%s\", medium ignored"
msgstr "kan inte undersöka listfil för \"%s\", ignorerar media"

#: po/placeholder.h:75
#, c-format
msgid "unable to build hdlist: %s"
msgstr "kan inte bygga hdlist: %s"

#: po/placeholder.h:76
#: urpm.pm:1827
#, c-format
msgid "selecting %s by selection on files"
msgstr "väljer %s utifrån valet av filer"

#: po/placeholder.h:77
#: urpm.pm:256
#, c-format
msgid "unable to write config file [%s]"
msgstr "kan inte skriva konfigurationsfil [%s]"

#: po/placeholder.h:78
#, c-format
msgid "found %d headers in cache"
msgstr "hittade %d huvuden i cachen"

#: po/placeholder.h:79
#: urpm.pm:749
#, c-format
msgid "unable to read depslist file [%s]"
msgstr "kan inte läsa depslist-fil [%s]"

#: po/placeholder.h:80
#, c-format
msgid "unable to copy source of [%s] from [%s]"
msgstr "kan inte kopiera källan till [%s] från [%s]"

#: po/placeholder.h:81
#: urpm.pm:1649
#, c-format
msgid "malformed input: [%s]"
msgstr "trasig indata: [%s]"

#: po/placeholder.h:82
#: urpm.pm:268
#, c-format
msgid "write config file [%s]"
msgstr "skriv konfigurationsfil [%s]"

#: po/placeholder.h:83
#: urpm.pm:761
#, c-format
msgid "unable to read provides file [%s]"
msgstr "kan inte läsa filen provides [%s]"

#: po/placeholder.h:84
#: urpm.pm:122
#: urpm.pm:134
#, c-format
msgid "syntax error in config file at line %s"
msgstr "syntaxfel i konfigurationsfil på raden %s"

#: po/placeholder.h:85
#: urpm.pm:1576
msgid "removable medium not selected"
msgstr "flyttbar media inte vald"

#: po/placeholder.h:86
#: urpm.pm:189
#, c-format
msgid "unable to access hdlist file of \"%s\", medium ignored"
msgstr "kan inte läsa hdlist-filen för \"%s\", ignorerar media"

#: po/placeholder.h:87
#: urpm.pm:1543
#, c-format
msgid "package %s is not found."
msgstr "paketet %s kan inte hittas."

#: po/placeholder.h:88
#: urpm.pm:178
#, c-format
msgid "unable to determine medium of this hdlist file [%s]"
msgstr "kan inte avgöra media för denna hdlist-fil [%s]"

#: po/placeholder.h:89
#: urpm.pm:1239
#, c-format
msgid "unknown data associated with %s"
msgstr "okänd data associerad med %s"

#: po/placeholder.h:90
#: urpm.pm:146
#, c-format
msgid "medium \"%s\" try to use an already used list, medium ignored"
msgstr "media \"%s\" försöker använda en redan använd lista, ignorerar
media"

#: po/placeholder.h:91
#: urpm.pm:174
#, c-format
msgid "unable to take medium \"%s\" into account as no list file [%s]
exists"
msgstr "kan inte behandla media \"%s\" eftersom det inte existerar någon
listfil [%s]"

#: po/placeholder.h:92
#: urpm.pm:918
msgid "rpmtools package is too old, please upgrade it"
msgstr "rpmtools-paketet är för gammalt, var god uppgradera det"

#: po/placeholder.h:93
#, c-format
msgid "building hdlist [%s]"
msgstr "bygger hdlist [%s]"

#: po/placeholder.h:94
#: urpm.pm:300
#: urpm.pm:1610
#, c-format
msgid "unable to access medium \"%s\""
msgstr "kan inte läsa media \"%s\""

#: po/placeholder.h:95
#: urpm.pm:738
#, c-format
msgid "mounting %s"
msgstr "monterar %s"

#: po/placeholder.h:96
#: urpm.pm:167
#, c-format
msgid "unable to use name \"%s\" for unamed medium because it is already
used"
msgstr "kan inte använda namnet \"%s\" till media eftersom det redan
används"

#: po/placeholder.h:97
#: urpm.pm:1208
msgid "unable to find all synthesis file, using parsehdlist server"
msgstr "kan inte hitta alla synthesis-filer, använder parsehdlist-server"

#: po/placeholder.h:98
#: urpm.pm:907
#, c-format
msgid "unable to access rpm file [%s]"
msgstr "kan inte läsa rpm-fil [%s]"

#: po/placeholder.h:99
#: urpm.pm:1820
#, c-format
msgid "avoid selecting %s as not enough files will be updated"
msgstr "undvik att välja %s eftersom inte tillräckligt med filer blir
uppdaterade"

#: po/placeholder.h:100
#, c-format
msgid "unable to parse hdlist file of \"%s\""
msgstr "kan inte bearbeta hdlist-filen för \"%s\""

#: po/placeholder.h:101
#: urpm.pm:1654
#, c-format
msgid "retrieving [%s]"
msgstr "mottager [%s]"

#: po/placeholder.h:102
#: urpm.pm:216
#, c-format
msgid "unable to find list file for \"%s\", medium ignored"
msgstr "kan inte hitta listfil för \"%s\", ignorerar media"

#: po/placeholder.h:103
#: urpm.pm:913
msgid "mismatch release for registering rpm file"
msgstr "felaktig \"release\" för att kunna registrera rpm-fil"

#: po/placeholder.h:104
#: urpm.pm:1750
#, c-format
msgid ""
"removing %s to upgrade ...\n"
" to %s since it will not upgrade correctly!"
msgstr ""
"avlägsnar %s för att uppgradera ... \n"
" till %s eftersom den inte vill uppgradera korrekt!"

#: po/placeholder.h:108
#, c-format
msgid "reading hdlist file [%s]"
msgstr "läser hdlist-filen [%s]"

#: po/placeholder.h:109
#: urpm.pm:829
#: urpm.pm:1489
#: urpm.pm:1531
#, c-format
msgid "unable to parse correctly [%s] on value \"%s\""
msgstr "kunde inte bearbeta [%s] vid värde \"%s\""

#: po/placeholder.h:110
#: urpm.pm:912
msgid "mismatch version for registering rpm file"
msgstr "felaktig \"version\" för att kunna registrera rpm-fil"

#: po/placeholder.h:111
#, c-format
msgid "nothing to write in list file for \"%s\""
msgstr "inget att skriva i listfilen för \"%s\""

#: po/placeholder.h:112
#: urpm.pm:211
#, c-format
msgid "unable to find hdlist file for \"%s\", medium ignored"
msgstr "kan inte hitta hdlist-filen för \"%s\", ignorerar media"

#: po/placeholder.h:113
#: urpm.pm:773
#, c-format
msgid "unable to read compss file [%s]"
msgstr "kan inte läsa filen compss [%s]"

#: po/placeholder.h:114
#: urpm.pm:822
#: urpm.pm:1483
#, c-format
msgid "unable to parse correctly [%s]"
msgstr "kan inte bearbeta korrekt [%s]"

#: po/placeholder.h:115
#: urpm.pm:1500
#: urpm.pm:1522
#, c-format
msgid "there are multiples packages with the same rpm filename \"%s\""
msgstr "den finns flera paket med samma rpm-filnamn \"%s\""

#: po/placeholder.h:116
#: urpm.pm:284
#, c-format
msgid "medium \"%s\" already exists"
msgstr "media \"%s\" existerar redan"

#: po/placeholder.h:117
#: urpmi:190
#, c-format
msgid "What is your choice? (1-%d) "
msgstr "Vad är ditt val? ( 1-%d) "

#: po/placeholder.h:118
#: urpmi:182
msgid "One of the following packages is needed:"
msgstr "Ett av följande paket är nödvändigt"

#: po/placeholder.h:119
#: urpmi:270
msgid "Press enter when it's done..."
msgstr "Tryck enter när du är klar..."

#: po/placeholder.h:121
#: urpmi:284
msgid "everything already installed"
msgstr "allt är redan installerat"

#: po/placeholder.h:123
#: urpmi:238
#, c-format
msgid "To satisfy dependencies, the following packages are going to be
installed (%d MB)"
msgstr ""
"För att tillfredsställa beroenden, följande paket kommer att bli
installerade \n"
"(%d MB)"

#: po/placeholder.h:124
#: po/placeholder.h:236
#: urpmi:259
#: urpmq:154
msgid "unable to get source packages, aborting"
msgstr "kunde inte läsa källan, avbryter"

#: po/placeholder.h:125
#: urpmi:307
msgid "Try installation without checking dependencies? (y/N) "
msgstr "Prova att installera utan att kolla behov av andra filer? (j/N) "

#: po/placeholder.h:126
#: urpmi:269
#, c-format
msgid "Please insert the medium named \"%s\" on device [%s]"
msgstr "Var god sätt in media med namnet \"%s\" i enhet [%s]"

#: po/placeholder.h:127
#, c-format
msgid ""
"urpmi version %s\n"
"Copyright (C) 1999, 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"
"This is free software and may be redistributed under the terms of the GNU
GPL.\n"
"usage:\n"
" --help      - print this help message.\n"
" --update     - use only update media.\n"
" --auto      - automatically select a good package in choices.\n"
" --auto-select  - automatically select packages for upgrading the
system.\n"
" --force     - force invocation even if some package do not exist.\n"
" --X       - use X interface.\n"
" --best-output  - choose best interface according to the environment:\n"
"           X or text mode.\n"
" -a        - select all matches on command line.\n"
" -m        - choose minimum closure of requires (default).\n"
" -M        - choose maximun closure of requires.\n"
" -c        - choose complete method for resolving requires
closure.\n"
" -p        - allow search in provides to find package.\n"
" -q        - quiet mode.\n"
" -v        - verbose mode.\n"
" names or rpm files (only for root) given on command line are
installed.\n"
""
msgstr ""
"urpmi version %s\n"
"Copyright (C) 1999, 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"
"Det här är fri programvara och får distribueras enligt villkoren i GNU
GPL.\n"
"användning:\n"
" --help      - visa denna hjälptext.\n"
" --update     - använd endast uppdateringsmedia.\n"
" --auto      - välj automatiskt bra paket vid val.\n"
" --auto-select  - välj automatiskt paket för att uppgradera systemet.\n"
" --force     - tvinga installation även om några paket inte finns.\n"
" --X       - använd ett X-gränssnitt.\n"
" --best-output  - välj det mest lämpliga gränssnittet utifrån aktuell
miljö:\n"
"           X or textläge.\n"
" -a        - välj allt som matchar kommandoraden.\n"
" -m        - försök uppgradera så få paket som möjligt
(standard).\n"
" -M        - uppgradera allt som går.\n"
" -c        - välj komplett metod för att lösa 'requires'.\n"
" -p        - tillåt sökning i \"provides\" för att hitta paket.\n"
" -q        - tyst läge.\n"
" -v        - utförligt läge.\n"
" namn eller rpm-filnamn (bara för root) angivna på kommandoraden
installeras.\n"
""

#: po/placeholder.h:149
#: urpmi:193
msgid ""
"Sorry, bad choice, try again\n"
""
msgstr ""
"Tyvärr, dåligt val, försök igen\n"
""

#: po/placeholder.h:152
#: urpmi:315
msgid "Try installation even more strongly (--force)? (y/N) "
msgstr "Försöka ännu hårdare att installera (--force)? (j/N)"

#: po/placeholder.h:153
#: urpmi:295
#, c-format
msgid ""
"installing %s\n"
""
msgstr ""
"installerar %s\n"
""

#: po/placeholder.h:154
#: urpmi:300
#: urpmi:314
msgid "Installation failed"
msgstr "Installation misslyckad"

#: po/placeholder.h:155
#: urpmi:144
msgid "Only superuser is allowed to install local packages"
msgstr "Endast superanvädare får installera lokala paket"

#: po/placeholder.h:158
#: urpmi.addmedia:46
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"`with' missing for ftp media\n"
""
msgstr ""
"%s\n"
"\"med\" saknas för ftp-media\n"
""

#: po/placeholder.h:162
#: urpmi.addmedia:58
#, c-format
msgid ""
"unable to update medium \"%s\"\n"
""
msgstr ""
"kunde ej uppdatera media \"%s\"\n"
""

#: po/placeholder.h:163
#: urpmi.addmedia:42
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"device `%s' do not exist\n"
""
msgstr ""
"%s\n"
"enheten \"%s\" existerar inte\n"
""

#: po/placeholder.h:167
#: urpmi.addmedia:57
#, c-format
msgid ""
"unable to create medium \"%s\"\n"
""
msgstr ""
"kunde ej skapa media \"%s\"\n"
""

#: po/placeholder.h:168
msgid ""
"usage: urpmi.addmedia [--update] <name> <url>\n"
"where <url> is one of\n"
"    file://>\n"
"    ftp://>:<password>@<host>/<path> with <relative filename of
hdlist>\n"
"    ftp://>/<path> with <relative filename of hdlist>\n"
"    http://>/<path> with <relative filename of hdlist>\n"
"    removable_<device>://<path>\n"
""
msgstr ""
"användning: urpmi.addmedia [--update] <namn> <url>\n"
"där <url> är en av\n"
"    file://>\n"
"    ftp://>:<lösenord>@<värd>/<sökväg> med <relativt
filnamn för hdlist>\n"
"    ftp://>/<sökväg> med <relativt filnamn för hdlist>\n"
"    http://>/<sökväg> med <relativt filnamn för hdlist>\n"
"    removable_<enhet>://<sökväg>\n"
""

#: po/placeholder.h:177
#: urpmi.addmedia:44
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"<relative path of hdlist> missing\n"
""
msgstr ""
"%s\n"
"<relativ sökväg till hdlist> saknas\n"
""

#: po/placeholder.h:181
#: urpmi.update:52
#, c-format
msgid ""
"the entry to update is missing\n"
"(one of %s)\n"
""
msgstr ""
"objektet att uppdatera saknas\n"
"(en av %s)\n"
""

#: po/placeholder.h:185
#: urpmi.update:50
msgid ""
"nothing to update (use urpmi.addmedia to add a media)\n"
""
msgstr ""
"inget att uppdatera (använd urpmi.addmedia för att lägga till media)\n"
""

#: po/placeholder.h:186
#, c-format
msgid ""
"usage: urpmi.update [-a] <name> ...\n"
"where <name> is a medium name to update.\n"
"  -a  select all non-removable media.\n"
"  -c  clean headers cache directory.\n"
"  -f  force generation of base files, use another -f for hdlist
files.\n"
"\n"
"unknown options '%s'\n"
""
msgstr ""
"användning: urpmi.update [-a] <namn> ...\n"
"där <namn> är ett medianamn som ska uppdateras.\n"
"  -a  välj all icke-flyttbar media.\n"
"  -c  töm katalogen med cachade headers.\n"
"  -f  tvinga generering av basfiler, använd ytterligare ett -f för
hdlist-filer.\n"
"\n"
"ogiltigt alternativ '%s'\n"
""

#: po/placeholder.h:195
#, c-format
msgid ""
"usage: urpmi.removemedia [-a] <name> ...\n"
"where <name> is a medium name to remove.\n"
"  -a  select all media.\n"
"\n"
"unknown options '%s'\n"
""
msgstr ""
"använd: urpmi.removemedia [-a] <namn> ...\n"
"där <namn> är mediat som ska bort.\n"
"  -a  välj all media.\n"
"\n"
"ogiltiga alternativ '%s'\n"
""

#: po/placeholder.h:202
#: urpmi.removemedia:44
msgid ""
"nothing to remove (use urpmi.addmedia to add a media)\n"
""
msgstr ""
"inget att ta bort (använd urpmi.addmedia för att lägga till media)\n"
""

#: po/placeholder.h:203
#: urpmi.removemedia:46
#, c-format
msgid ""
"the entry to remove is missing\n"
"(one of %s)\n"
""
msgstr ""
"objektet att ta bort saknas\n"
"(en av %s)\n"
""

#: po/placeholder.h:207
#: urpmq:85
#, c-format
msgid ""
"urpmq: unknown option \"-%s\", check usage with --help\n"
""
msgstr ""
"urpmq: okänt alternativ \"-%s\", se hantering med --help\n"
""

#: po/placeholder.h:208
#, c-format
msgid ""
"urpmq version %s\n"
"Copyright (C) 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"
"This is free software and may be redistributed under the terms of the GNU
GPL.\n"
"usage:\n"
" -h       - print this help message.\n"
" -v       - verbose mode.\n"
" -d       - extend query to package dependencies.\n"
" -u       - remove package if a better version is already
installed.\n"
" -m       - extend query to package dependencies, remove already\n"
"          installed package that provide what is necessary, add\n"
"          packages that may be block the upgrade.\n"
" -M       - extend query to package dependencies and remove
already\n"
"          installed package only if they are newer or the same.\n"
" -c       - choose complete method for resolving requires
closure.\n"
" -p       - allow search in provides to find package.\n"
" -g       - print groups too with name.\n"
" -r       - print version and release too with name.\n"
" --update    - use only update media.\n"
" --auto-select - automatically select packages for upgrading the
system.\n"
" --headers   - extract headers for package listed from urpmi db to\n"
"          stdout (root only).\n"
" --sources   - give all source packages before downloading (root
only).\n"
" --force    - force invocation even if some package do not exist.\n"
" names or rpm files given on command line are queried.\n"
""
msgstr ""
"urpmq version %s\n"
"Copyright (C) 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"
"Det här är fri programvara och får distribueras enligt villkoren i GNU
GPL.\n"
"användning:\n"
" -h       - visa denna hjälptext.\n"
" -v       - utförligt läge.\n"
" -d       - utöka förfrågan till paketberoenden.\n"
" -u       - ta bort paket om det redan finns en bättre version
installerad.\n"
" -m       - utöka förfrågan till paketberoenden, ta bort redan\n"
"          installerade paket som innehåller vad som är nödvändigt,
lägg till\n"
"          paket som kan blockera uppgraderingen.\n"
" -M       - utöka förfrågan till paketberoenden, ta bort redan\n"
"          installerade paket enbart om de är nyare eller
likadana.\n"
" -c       - välj komplett metod för att uppfylla beroendekrav'.\n"
" -p       - tillåt sökning i \"provides\" för att hitta paket.\n"
" -g       - skriv även grupp i namnet.\n"
" -r       - skriv även version och \"release\" i namnet.\n"
" --update    - använd bara uppdateringsmedia.\n"
" --auto-select - välj paket automatiskt för att uppgradera system.\n"
" --headers   - hämta pakethuvuden, listade från urpmi-databasen till\n"
"          stdout (endast root).\n"
" --sources   - ge alla källpaket innan nerladdning (enbart root).\n"
" --force    - tvinga installation även om några paket inte finns.\n"
" namn eller rpm-filer som anges på kommandoraden bearbetas.\n"
""

#: po/placeholder.h:234
#: urpmq:132
msgid ""
"some package have to be removed for being upgraded, this is not supported
yet\n"
""
msgstr ""
"vissa paket måste tas bort för att bli uppgraderade, den funktionen finns
inte än\n"
""

#: po/placeholder.h:235
#: urpmq:87
#, c-format
msgid ""
"urpmq: cannot read rpm file \"%s\"\n"
""
msgstr ""
"urpmq: kan inte läsa rpm-filen \"%s\"\n"
""

#: urpmi:48
#, c-format
msgid "urpmi version %s"
msgstr "urpmi version %s"

#: urpmi.addmedia:30
msgid "usage: urpmi.addmedia [--update] <name> <url>"
msgstr "användning: urpmi.addmedia [--update] <namn> <url>"

#. <path>
#. <login>:<password>@<host>/<path> with <relative filename of hdlist>
#. <host>/<path> with <relative filename of hdlist>
#. <host>/<path> with <relative filename of hdlist>
#. <path>
#: urpmi.addmedia:37
msgid ");"
msgstr ");"

#: urpmi.update:37
msgid "usage: urpmi.update [-a] <name> ..."
msgstr "användning: urpmi.update [-a] <namn> ..."

#: urpmi.removemedia:32
msgid "usage: urpmi.removemedia [-a] <name> ..."
msgstr "användning: urpmi.removemedia [-a] <namn> ..."

#: urpmi.removemedia:35
msgid ", $_);"
msgstr ", $_);"

#: urpmq:34
#, c-format
msgid "urpmq version %s"
msgstr "urpmq version %s"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.