Re: Ny tar, 1.13.19

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-06 20:10:19

Göran Uddeborg wrote:
> 
> > N msgid "%s: time stamp %s is %lu s in the future"
> > N msgstr "%s: tidsvärde %s är %lu sekunder i framtiden"
> 
> "Tidstämpel" istället för "tidsvärde" kanske?

Mja, jag övervägde det ett tag, men eftersom jag använt tidsvärde på andra
ställen fick det vara.

> 
> > N msgid "Archive signed base-64 string %s is out of %s range"
> > N msgstr "Arkivets \"base-64\"-sträng \"%s\" är utanför intervallet för %s"
> 
> "signed" betyder "med tecken" här, inte "signerad", antar jag?  Eller
> vad menas?

Det betyder med tecken.  Jag tog bort det i översättningen, det var så
krångligt att översätta på ett bra sätt.  Dessutom står det så här i koden:
	  /* Parse base-64 output produced only by tar test versions
	     1.13.6 (1999-08-11) through 1.13.11 (1999-08-23).
	     Support for this will be withdrawn in future releases.  */

> 
> > N msgid "%s: Cannot create symlink to %s"
> > N msgstr "%s: Kunde inte skapa symbolisk länk till %s"
> 
> Du ändrar tempus.  Var det avsiktligt?

Nej, fixar.

Tack,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.