Re: Ny tar, 1.13.19

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 12:10:56

"Jan D." wrote:
>   #: src/tar.c:917
> N msgid "Invalid owner"
> N msgstr "Ogiltigt ägare"

ogiltiG ägare


> #. Amanda 2.4.1p1 looks for "Total bytes written: [0-9][0-9]*".
> #: src/buffer.c:148
> #, c-format
> msgid "Total bytes written: %s (%sB, %sB/s)\n"
> msgstr "Summa skrivna byte: %s (%sB, %sB/s)\n"

Osäker, men man kanske ska ha blanksteg mellan värde och enhet på
svenska? Kan gälla på fler ställen.


> #: src/tar.c:280
> msgid ""
> "\n"
> "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
> "for the equivalent short option also.  Similarly for optional arguments.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt då är det även\n"
> "obligatoriskt för den korta flaggan.  Motsvarande gäller för frivilliga\n"
> "argument.\n"

Jag tycker man kan formulera om detta. "Om en lång flagga visar ett
argument som obligatoriskt är det även obligatoriskt för den korta
flaggan".
Kan gälla på fler ställen.


> #: src/tar.c:411
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "GNU tar cannot read nor produce `--posix' archives.  If POSIXLY_CORRECT\n"
> "is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
> "Support for POSIX is only partially implemented, don't count on it yet.\n"
> "ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; and FILE may be a file\n"
> "or a device.  *This* `tar' defaults to `-f%s -b%d'.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "GNU \"tar\" kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om miljövariabeln\n"

Inte säker på om "tar" måste vara inom citationstecken här, "GNU tar" är
ju det fullständiga namnet på programmet. Däremot tycker jag att det ska
vara bindestreck i \"--posix\"-arkiv.


> "POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"--posix\" bort GNUs utökningar till \"tar\".\n"

Här kallar du det för "GNUs utökningar", medan du på andra ställen
kallar det "GNU-tillägg". Personligen gillar jag det senare bättre.
Finns säkert på fler ställen.

I originalmeddelandet nämns inte "tar" i denna mening, säker att det är
nödvändigt i översättningen?

"så" tycker jag är onödigt här. Finns säkert på fler ställen, du vill
kanske gå igenom och inventera " så ":na och se om de inte kan
rationaliseras bort.


> #: src/tar.c:1147
> msgid "Cowardly refusing to create an empty archive"
> msgstr "Vägrar fegt skapa ett tomt arkiv"

Kanske "vägrar fegt att skapa"?

Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.