Ny tar, 1.13.19

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-06 16:52:53

> N msgid "%s: time stamp %s is %lu s in the future"
> N msgstr "%s: tidsvärde %s är %lu sekunder i framtiden"

"Tidstämpel" istället för "tidsvärde" kanske?

> N msgid "Archive signed base-64 string %s is out of %s range"
> N msgstr "Arkivets \"base-64\"-sträng \"%s\" är utanför intervallet för %s"

"signed" betyder "med tecken" här, inte "signerad", antar jag?  Eller
vad menas?

> N msgid "%s: Cannot create symlink to %s"
> N msgstr "%s: Kunde inte skapa symbolisk länk till %s"

Du ändrar tempus.  Var det avsiktligt?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.