Re: roaming profile?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-06 17:01:13

> Reseprofil?

Kanske det är det som bäst beskriver vad det handlar om ja.  Tack för
tipset.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.