Re: nano

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-06 19:57:30

On Thu, 5 Jul 2001, peter karlsson wrote:
> > #: files.c:239
> > #, c-format
> > msgid "File \"%s\" is a directory"
> > msgstr "Filen \"%s\" är en katalog"
>
> Underbar motsägelse :-)

Tja, en katalog är ju inte *så* olik en fil...
Jag tar bort "Filen " per Martins rekommendation.


> > #: files.c:556
> > msgid "File exists, OVERWRITE ?"
> > msgstr "Filen existerar, SKRIV ÖVER?"
>
> Hmm, det är väl datorn som skall göra det: "SKRIVA ÖVER?"?

Här är jag osäker. Datorn frågar ju om DU vill göra detta. Eller frågar
den om du vill att den ska utföra detta? Jaja. Jag ändrar till ditt
förslag. Tack!


> > #: global.c:134
> > msgid "Suspend"
> > msgstr "Suspendera"
>
> Eh, "suspendera" har väl kanske inte riktigt samma betydelse på
> svenska. Windows brukar säga "försätt i vänteläge" (datorn bredvid
> säger iofs "Sette maskinen i ventemodus", men det är för att jag köpt
> den begagnad med norsk Win98 :-) ), så något åt det hållet skulle jag
> nog vilja ha.

Tror inte det används i den betydelsen i nano. Jag använder det andra
förslaget från Jörgen, "Skjut upp".


> > #: global.c:191
> > msgid "Unjustify after a justify"
> > msgstr "Ojustera efter en justering"
>
> "Ojustera"? Jag skulle nog föredra "Återställ" där.

Hmm. "Återställ en justering" blir det då. Tack. Meddelandet där det står
"Ojustera" får dock förbli så pga platsbrist. Eller? Några bra förslag?


> > #: global.c:219
> > msgid "Cancel the current function"
> > msgstr "Avbryt den aktuella funktionen"
>
> "Avbryt nuvarande funktion" kanske är enklare?

Men det är bestämd form i originalet. Jag hade kanske hållit med dig om
det hade stått "Cancel current function". Jag ändrar inte.


> > #: global.c:251
> > msgid "Where Is"
> > msgstr "Var är"
>
> Jag skulle nog föredra "Var finns".

Men det är ju inte var någonting finns, det är ju var i filen man är?
Jag ändrar inte.


> > #: global.c:285
> > msgid "Down"
> > msgstr "Ner"
>
> Hmm, inte "Ned"? (osäker)

Är du osäker så ändrar jag inte :)


> > #: global.c:342 global.c:363
> > msgid "Case Sens"
> > msgstr "Skiftokänsl"
>
> Här har du vänt på det, tror jag.

Stämmer. Tack!!


> > msgstr ""
> > " hjälptext för nano\n"
> > "\n"
> > " Textredigeraren nano är skapad för att emulera funktionaliteten och "
> > "lättandvändheten hos textredigeraren UW Pico. Det finns fyra huvuddelar i "
>     ^kvack!

Muuh! Tack!


> > "redigeraren: Översta raden visar programmets versionsnummer, filnamnet på "
>                                 ^^^^^^^^^^^^
> > "den fil som redigeras för tillfället, och om filen har ändrats. Efter detta "
>  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>  onödigt krångligt, kanske "namn på fil som redigeras"?

Mycket bättre. "namnet på filen som redigeras". Tack.


> > #: nano.c:361
> > msgid " -T [num]\t--tabsize=[num]\t\tSet width of a tab to num\n"
> > msgstr ""
> > " -T [siffra]\t--tabsize=[siffra]\t\tStäll bredden på en tabb till siffra\n"
>
> Nog kan man väl ha bredare tabbsteg än 9? "värde" istf "siffra".

Eller "tal", som är kortare. Jag ändrar till "tal". Tack!


> > #: nano.c:370
> > msgid " -c \t\t--const\t\t\tConstantly show cursor position\n"
> > msgstr " -c \t\t--const\t\t\tVisa markörposition konstant\n"
>
> "... hela tiden"? Om man visar markörpositionen konstant kan man väl inte
> flytta på markören, eller? :-)

Heh. Redan ändrat, per Jörgens förslag.


> > #: nano.c:390
> > msgid " -r [#cols] \t--fill=[#cols]\t\tSet fill cols to (wrap lines at) #cols\n"
> > msgstr ""
> > " -r [#kolumner] \t--fill=[#kolumner]\t\tStäll radbrytning till #kolumner\n"
>
> " -r [tecken] \t--fill=[tecken]\t\tBryt rader efter antal tecken\n"

Okej! Tack.


> > #: nano.c:412
> > msgid " -T [num]\tSet width of a tab to num\n"
> > msgstr " -T [siffra]\tStäll bredden på ett tabulatorsteg till siffra\n"
>
> Här säger du ett tabulatorsteg, medan du ovan säger "en tabb".

Det var pga platsbrist. Konsollprogram gillar ofta inte > 80 tecken i
konsollutdata, iaf ser det inte snyggt ut. Men nu när jag ändrade till
"tal" fick jag plats med "tabulatorsteg" överallt.


> > #: nano.c:415
> > msgid " -c \t\tConstantly show cursor position\n"
> > msgstr " -c \t\tVisa markörposition konstantn\n"
>                        ^?
> Plus tidigare kommentar.

Se ovan och tidigare brev. Redan ändrat.


> > #: nano.c:429
> > msgid " -r [#cols] \tSet fill cols to (wrap lines at) #cols\n"
> > msgstr " -r [#kolumner] \tStäll radbrytning till #kolumner\n"
>
> Som ovan.

Se ovan.


> > #: nano.c:434
> > msgid " -v \t\tView (read only) mode\n"
> > msgstr " -v \t\tVisningsläge (endast läsbar)\n"
>
> Nja, visningsläget är det inte som är läsbart. "Visningsläge (skrivskyddat)"
> eller något sånt.

Du har så rätt.
Skrivskyddat it is.


> > #: nano.c:451
> > msgid ""
> > "\n"
> > " Compiled options:"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > " Kompilationsflaggor:"
>
> KompilERINGsflaggor.

:)
Fixat.

Du ska ha många tack.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.