Re: VICE 1.7

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_post.utfors.se)
Date: 2001-06-23 12:59:11

On Sat, Jun 23, 2001 at 11:08:09AM +0200, peter karlsson wrote:
> Här är ändringarna mellan 1.5.21 som jag postade på listan senast och
> 1.7. Den kompletta filen finns på
> http://www.softwolves.pp.se/po/vice-1.7.sv.po
> 

Några kommentarer, använd som det passar.

>  #: src/arch/unix/c128ui.c:290
> N msgid "*Enable internal Function ROM"
> N msgstr "*Aktivera internt funktions-ROM"
> N
>  #: src/arch/unix/c128ui.c:292
> N msgid "Internal Function ROM name..."
> N msgstr "Internt funktions-ROM-namn..."
> N
>  #: src/arch/unix/c128ui.c:296
> N msgid "*Enable external Function ROM"
> N msgstr "*Aktivera externt funktions-ROM"
> N
>  #: src/arch/unix/c128ui.c:298
> N msgid "External Function ROM name..."
> N msgstr "Externt funktions-ROM-namn..."
> N

Det är väl ROMen? I så fall borde det stå
intern funktions-ROM osv. Eller har jag helt
glömt av mig här?

>  #: src/arch/unix/uicrtc.c:39
> N msgid "*Amber"
> N msgstr "*Amber"
Bärnstensfärgad

>  #: src/arch/unix/uiprinter.c:190
> N msgid "Flush IEC printer #5 device"
> N msgstr "Töm IEC-skrivarenhet 5"
Jag skulle ha skrivit 
Töm IEC-skrivarenhet nummer fem 
och pss på andra ställen

>  #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:201
>  #, c-format
> N msgid "Xserver is running an old XFree86-DGA version (%d.%d) "
> N msgstr "X-server kör en gammal XFree86-DGA-version (%d.%d)"
X-servern är en gammal ...?


Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
        -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.