VICE 1.7

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-23 11:08:09

Här är ändringarna mellan 1.5.21 som jag postade på listan senast och
1.7. Den kompletta filen finns på
http://www.softwolves.pp.se/po/vice-1.7.sv.po

G = vice-1.5.21.sv.po
N = vice-1.7.sv.po
 # Swedish translation file for VICE
 # peter karlsson <peter@softwolves.pp.se>
 # Copyright 2000,2001
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: VICE 1.5\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-12-02 18:44+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-12-07 07:35+0200\n"
N "Project-Id-Version: VICE 1.7\n"
N "POT-Creation-Date: 2001-06-20 22:17+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-06-23 11:04+0200\n"
 "Last-Translator: peter karlsson <peter@softwolves.pp.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

G msgid "Specify name of printer device or dump file"
G msgstr "Ange namn på utskriftsenhet eller dumpfil"
 #: src/vsync.c:112
N msgid "Limit emulation speed to specified value"
N msgstr "Begränsa emuleringshastighet till angivet värde"
N
 #: src/vsync.c:114
N msgid "Update every <value> frames (`0' for automatic)"
N msgstr "Uppdatera varje <värde> ramar (\"0\" för automatiskt)"
N
 #: src/vsync.c:116
N msgid "Enable warp mode"
N msgstr "Aktivera warpläge"
N
 #: src/vsync.c:118
N msgid "Disable warp mode"
N msgstr "Deaktivera warpläge"

 #: src/vsync.c:398
N msgid "Your machine is too slow for current settings!"
N msgstr "Din maskin är för långsam för nuvarande inställningar!"
N
 #: src/arch/unix/uicommands.c:103
 #, c-format

 #: src/arch/unix/c128ui.c:86 src/arch/unix/uivicii.c:74
 #: src/arch/unix/vic20ui.c:418
N msgid "Color set"
N msgstr "Färguppsättning"
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:96 src/arch/unix/c64ui.c:223

 #: src/arch/unix/c128ui.c:280
N msgid "Function ROM image"
N msgstr "Funktions-ROM-avbildning"
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:285
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not load function ROM image\n"
N "'%s'"
N msgstr ""
N "Kunde inte ladda funktions-ROM-avbildning\n"
N "\"%s\""
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:290
N msgid "*Enable internal Function ROM"
N msgstr "*Aktivera internt funktions-ROM"
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:292
N msgid "Internal Function ROM name..."
N msgstr "Internt funktions-ROM-namn..."
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:296
N msgid "*Enable external Function ROM"
N msgstr "*Aktivera externt funktions-ROM"
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:298
N msgid "External Function ROM name..."
N msgstr "Externt funktions-ROM-namn..."
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:305
N msgid "Function ROM"
N msgstr "Funktions-ROM"
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:308 src/arch/unix/c64ui.c:320
N msgid "RAM Expansion Unit"
N msgstr "RAM-expansion"
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:310 src/arch/unix/c64ui.c:322
 #: src/arch/unix/petui.c:408 src/arch/unix/vic20ui.c:173

G msgid "I/O extensions at $DFxx"
G msgstr "I/O-utökningar på $DFxx"
G
 #: src/arch/unix/c128ui.c:401
N msgid "Memory and I/O extensions"
N msgstr "Minnes- och I/O-utökningar"
N
 #: src/arch/unix/c128ui.c:403 src/arch/unix/c128ui.c:417
 #: src/arch/unix/c610ui.c:418 src/arch/unix/c64ui.c:531
 #: src/arch/unix/c64ui.c:543 src/arch/unix/vic20ui.c:345

G msgid "Model defaults"
G msgstr "Modellens förval"
 #: src/arch/unix/c610ui.c:216
N msgid "*Model defaults"
N msgstr "*Modellens förval"


G msgid "Screen color"
 #: src/arch/unix/c610ui.c:421 src/arch/unix/petui.c:419
 #, fuzzy
N msgid "*CRTC Screen color"
 msgstr "Skärmfärg"

G msgid "Stop"
G msgstr "Stoppa"
G
G msgid "Play"
G msgstr "Spela"
G
G msgid "Forward"
G msgstr "Spola framåt"
G
G msgid "Rewind"
G msgstr "Spola bakåt"
G
G msgid "Record"
G msgstr "Spela in"
G
G msgid "Datassette control"
G msgstr "Datasettestyrning"
 #: src/arch/unix/c610ui.c:423
N msgid "*VIC-II settings"
N msgstr "*VIC-II-inställningar"


 #: src/arch/unix/c64ui.c:238
N msgid "*Fast"
N msgstr "*Snabbt"
N
 #: src/arch/unix/c64ui.c:240
N msgid "*Interpolating"
N msgstr "*Interpolerande"
N
 #: src/arch/unix/c64ui.c:242
N msgid "*Resampling"
N msgstr "*Omsamplande"
N
 #: src/arch/unix/c64ui.c:259
N msgid ""
N "Enter passband in percentage of total bandwidth\n"
N "(0 - 90, lower is faster, higher is better)"
N msgstr ""
N "Ange passband i procent av total bandbredd\n"
N "(0-90, lägre är snabbare, högre är bättre)"
N
 #: src/arch/unix/c64ui.c:260
N msgid "Passband percentage"
N msgstr "Passbandsprocent"
N
 #: src/arch/unix/c64ui.c:287
N msgid "reSID sampling method"
N msgstr "reSID-samplingsmetod"
N
 #: src/arch/unix/c64ui.c:289
N msgid "reSID resampling passband..."
N msgstr "reSID-omsamplingspassband..."
N
 #: src/arch/unix/c64ui.c:464 src/arch/unix/petui.c:306

 #: src/arch/unix/c64ui.c:529
N msgid "I/O extensions at $DFxx"
N msgstr "I/O-utökningar på $DFxx"
N
 #: src/arch/unix/uisettings.c:118

 #: src/arch/unix/uisettings.c:1041 src/arch/unix/uisettings.c:1059
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1077 src/arch/unix/uisettings.c:1095
N msgid "*Read only access"
N msgstr "*Läsåtkomst endast"
N
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1044 src/arch/unix/uisettings.c:1062
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1080 src/arch/unix/uisettings.c:1098

G msgid "Video settings"
G msgstr "Grafikinställningar"
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1225
N msgid "VIC-II Video settings"
N msgstr "VIC-II-grafikinställningar"
N
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1231
N msgid "VIC Video settings"
N msgstr "VIC-grafikinställningar"


 #: src/arch/unix/uivicii.c:45
N msgid "*CCS64"
N msgstr "*CCS64"
N
 #: src/arch/unix/uivicii.c:47
N msgid "*Frodo"
N msgstr "*Frodo"
N
 #: src/arch/unix/uivicii.c:49
N msgid "*GoDot"
N msgstr "*GoDot"
N
 #: src/arch/unix/uivicii.c:64 src/arch/unix/vic20ui.c:415
 #: src/arch/unix/vsidui.c:164
N msgid "Video standard"
N msgstr "Grafikstandard"
N
 #: src/arch/unix/uivicii.c:68
N msgid "*Sprite-sprite collisions"
N msgstr "*Sprite-till-sprite-kollision"
N
 #: src/arch/unix/uivicii.c:70
N msgid "*Sprite-background collisions"
N msgstr "*Sprite-till-bakgrund-kollision"
N
 #: src/arch/unix/uicrtc.c:37
N msgid "*Default (Green)"
N msgstr "*Förvald (grön)"
N
 #: src/arch/unix/uicrtc.c:39
N msgid "*Amber"
N msgstr "*Amber"
N
 #: src/arch/unix/uicrtc.c:41
N msgid "*White"
N msgstr "*Vit"
N
 #: src/arch/unix/uicrtc.c:68
N msgid "Crtc Video settings"
N msgstr "Crtc-grafikinställningar"
N
 #: src/arch/unix/uireu.c:51
N msgid "REU image name"
N msgstr "Filnamn för minnesexpansionsavbild"
N
 #: src/arch/unix/uireu.c:65
N msgid "Name:"
N msgstr "Namn:"
N
 #: src/arch/unix/uireu.c:95
N msgid "*Enable REU"
N msgstr "*Aktivera minnesexpansion"
N
 #: src/arch/unix/uireu.c:97
N msgid "REU size"
N msgstr "Storlek på minnesexpansion"
N
 #: src/arch/unix/uireu.c:99
N msgid "REU image name..."
N msgstr "Filnamn för minnesexpansionsavbild..."
N
 #: src/arch/unix/uidatasette.c:39
N msgid "Stop"
N msgstr "Stoppa"
N
 #: src/arch/unix/uidatasette.c:41
N msgid "Play"
N msgstr "Spela"
N
 #: src/arch/unix/uidatasette.c:43
N msgid "Forward"
N msgstr "Spola framåt"
N
 #: src/arch/unix/uidatasette.c:45
N msgid "Rewind"
N msgstr "Spola bakåt"
N
 #: src/arch/unix/uidatasette.c:47
N msgid "Record"
N msgstr "Spela in"
N
 #: src/arch/unix/uidatasette.c:55
N msgid "Datassette control"
N msgstr "Datasettestyrning"
N
 #: src/arch/unix/uipalette.c:46
N msgid "Load custom palette"
N msgstr "Ladda egen palett"
N
 #: src/arch/unix/uipalette.c:55
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not load palette file\n"
N "'%s'"
N msgstr ""
N "Kunde inte ladda palettfil\n"
N "\"%s\""
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:72 src/arch/unix/uiprinter.c:84
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:96
N msgid "*Printer 1 (file dump)"
N msgstr "*Skrivare 1 (fildump)"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:74 src/arch/unix/uiprinter.c:86
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:98
N msgid "*Printer 2 (exec)"
N msgstr "*Skrivare 2 (kommando)"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:76 src/arch/unix/uiprinter.c:88
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:100
N msgid "*Printer 3 (exec)"
N msgstr "*Skrivare 3 (kommando)"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:116
N msgid "Select printer dump file"
N msgstr "Välj utskriftsdumpfil"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:144
N msgid "Command to execute for printing (preceed with '|')"
N msgstr "Kommando att köra för utskrift (inled med \"|\")"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:175
N msgid "*IEC printer #4 emulation"
N msgstr "*Skrivaremularing för IEC-enhet 4"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:177
N msgid "IEC printer #4 driver"
N msgstr "Skrivardrivrutin för IEC-enhet 4"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:179
N msgid "IEC printer #4 output device"
N msgstr "Skrivarutenhet för IEC-enhet 4"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:181
N msgid "Flush IEC printer #4 device"
N msgstr "Töm IEC-skrivarenhet 4"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:184
N msgid "*IEC printer #5 emulation"
N msgstr "*Skrivaremularing för IEC-enhet 5"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:186
N msgid "IEC printer #5 driver"
N msgstr "Skrivardrivrutin för IEC-enhet 5"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:188
N msgid "IEC printer #5 output device"
N msgstr "Skrivarutenhet för IEC-enhet 5"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:190
N msgid "Flush IEC printer #5 device"
N msgstr "Töm IEC-skrivarenhet 5"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:193
N msgid "*Userport printer emulation"
N msgstr "*Emulering av skrivare på användarporten"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:195
N msgid "Userport printer driver"
N msgstr "Skrivardrivrutin för användarportskrivare"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:197
N msgid "Userport printer output device"
N msgstr "Skrivarutenhet för användarportskrivare"
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:200
N msgid "Printer device 1..."
N msgstr "Skrivare 1..."
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:202
N msgid "Printer device 2..."
N msgstr "Skrivare 2..."
N
 #: src/arch/unix/uiprinter.c:204
N msgid "Printer device 3..."
N msgstr "Skrivare 3..."
N
 #: src/arch/unix/petui.c:214

 #: src/arch/unix/petui.c:380
N msgid "Model defaults"
N msgstr "Modellens förval"
N
 #: src/arch/unix/petui.c:386

 #: src/arch/unix/vic20ui.c:424
N msgid "VIC settings"
N msgstr "VIC-inställningar"
N
 #: src/arch/unix/archdep.c:233
 #, c-format

G msgid "Unable to query video extension version"
G msgstr "Kunde inte fråga efter version för grafikutökningar"
G
G msgid "Unable to query video extension information"
G msgstr "Kunde inte fråga efter information om grafikutökningar"
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:124
 #, c-format
N msgid "Attach debugger to pid %d...\n"
N msgstr "Ansluter felsökare till pid %d...\n"
N
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:184
N msgid "Successfully forked DGA\n"
N msgstr "Lyckades grena av DGA\n"
N
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:188 src/arch/unix/x11/fullscreen.c:215
N msgid "Unable to query video extension version - disabling fullscreen."
N msgstr ""
N "Kunde inte fråga efter version för grafikutökningar - deaktiverar "
N "fullskämsläge."

 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:193 src/arch/unix/x11/fullscreen.c:220
N msgid "Unable to query video extension information - disabling fullscreen."
N msgstr ""
N "Kunde inte fråga efter information om grafikutökningar - deaktiverar "
N "fullskärmsläge."
N
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:201
 #, c-format
N msgid "Xserver is running an old XFree86-DGA version (%d.%d) "
N msgstr "X-server kör en gammal XFree86-DGA-version (%d.%d)"
N
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:203 src/arch/unix/x11/fullscreen.c:231
 #, c-format
N msgid "Minimum required version is %d.%d - disabling fullscreen."
N msgstr "Minst version %d.%d krävs - deaktiverar fullskärmsläge."
N
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:229
 #, c-format

G msgid "Minimum required version is %d.%d"
G msgstr "Minst version %d.%d krävs"
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:238
N msgid "Error getting video mode information - disabling fullscreen."
N msgstr ""
N "Fel vid hämtning av information om grafikläge - deaktiverar "
N "fullskärmsläge."
N
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:245
N msgid ""
N "Vice is not running as root, DGA extension not possible - disabling "
N "fullscreen."
N msgstr ""
N "Vice körs inte som root, DGA-utökning inte möjlig - deaktiverar "
N "fullskärmsläge."

G msgid "Error getting video mode information"
G msgstr "Fel vid hämtning av informatio om grafikläge"
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:252
N msgid "Problems with DGA - disabling fullscreen."
N msgstr "Problem med DGA - deaktiverar fullskärmsläge."


 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:382
 #, c-format
G msgid "Change to fullscreen %ix%i"
G msgstr "Växla till fullskärm %ix%i"
N msgid "DGA extension: addr:%p, width %d, bank size %d mem size %d\n"
N msgstr "DGA-utökning: adr:%p, bredd %d, bankstorlek %d minnesstorlek %d\n"


-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.