Re: VICE 1.7

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-24 00:35:55

On Sat, 23 Jun 2001, peter karlsson wrote:
>  #: src/vsync.c:398
> N msgid "Your machine is too slow for current settings!"
> N msgstr "Din maskin är för långsam för nuvarande inställningar!"

Kanske "de nuvarande inställningarna"?


>  #: src/arch/unix/c128ui.c:280
> N msgid "Function ROM image"
> N msgstr "Funktions-ROM-avbildning"

Kanske "avbild" bara?
Kanske kan man skriva om; "Avbild av funktions-ROM"?


>  #: src/arch/unix/c128ui.c:285
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "Could not load function ROM image\n"
> N "'%s'"
> N msgstr ""
> N "Kunde inte ladda funktions-ROM-avbildning\n"
> N "\"%s\""

Kanske "ladda"->"läsa in"?
Kanske "avbildning"->"avbild"?
Kanske en liten omskrivning; "Kunde inte läsa in avbild av
funktions-ROM"?


>  #: src/arch/unix/c128ui.c:292
> N msgid "Internal Function ROM name..."
> N msgstr "Internt funktions-ROM-namn..."

Jag tycker det är klumpigt med ord som är sammansatta med flera
bindestreck... man kanske skulle kunna skriva om: "Internt namn för
funktions-ROM..."

ev. s/för/på/


>  #: src/arch/unix/c128ui.c:298
> N msgid "External Function ROM name..."
> N msgstr "Externt funktions-ROM-namn..."

Dito.


>  #: src/arch/unix/c128ui.c:308 src/arch/unix/c64ui.c:320
> N msgid "RAM Expansion Unit"
> N msgstr "RAM-expansion"

Inte expansionsenhet?


>  #: src/arch/unix/c610ui.c:421 src/arch/unix/petui.c:419
>  #, fuzzy
> N msgid "*CRTC Screen color"
>  msgstr "Skärmfärg"

Du ska inte ha med stjärnan? Du ska inte ha med
katodstrålerörsmojängstjosan?


>  #: src/arch/unix/uisettings.c:1041 src/arch/unix/uisettings.c:1059
>  #: src/arch/unix/uisettings.c:1077 src/arch/unix/uisettings.c:1095
> N msgid "*Read only access"
> N msgstr "*Läsåtkomst endast"

Kanske man kan vända på det; "*Endast läsåtkomst"?


>  #: src/arch/unix/uicrtc.c:37
> N msgid "*Default (Green)"
> N msgstr "*Förvald (grön)"

Inte standardalternativ?


> N msgid "Crtc Video settings"
> N msgstr "Crtc-grafikinställningar"

Här har du med CRTC.


> N msgid "REU image name"
> N msgstr "Filnamn för minnesexpansionsavbild"

Här kallar du det för "avbild". =)


>  #: src/arch/unix/uipalette.c:46
> N msgid "Load custom palette"
> N msgstr "Ladda egen palett"

Kanske "läs in"?


>  #: src/arch/unix/uipalette.c:55
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "Could not load palette file\n"
> N "'%s'"
> N msgstr ""
> N "Kunde inte ladda palettfil\n"
> N "\"%s\""

Samma här isf.


>  #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:184
> N msgid "Successfully forked DGA\n"
> N msgstr "Lyckades grena av DGA\n"

Behövs "av"?


>  #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:238
> N msgid "Error getting video mode information - disabling fullscreen."
> N msgstr ""
> N "Fel vid hämtning av information om grafikläge - deaktiverar "
> N "fullskärmsläge."

Jag tycker "helskärmsläge" är att föredra framför "fullskärmsläge". Det
gäller på många andra ställen också isf.


Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.