Re: översättning av 'user space'

From: Bo Rosén (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-06-18 09:33:11

Den 2001.06.18 09:08 skrev peter karlsson:

> Är det verkligen så vedertaget? Jag har aldrig hört det själv, och varken
> Altavista eller Google hittar några träffar på orden.

Inte vet jag, jag kan inget sådant här :-) Men jag fick det intrycket av
följande rader från Christian

" -- Jag tycker ändå att "användarrymden" är bättre. Det passar bättre ihop
med
"kärnrymden" som är motsatsen ("user space" och "kernel space" används ju
i betydelsen program som inte använder kärnan direkt och program som
exekveras som en del av kärnan)."

Jag kanske missförstod.

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.