Re: översättning av 'user space'

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-18 12:31:01

peter karlsson writes:
> Bo Rosén:
> 
> > Och om det är så att kärnrymd (hu!) är vedertaget är det väl inte så mycket
> > att diskutera, då måste det ju bli användarymd.
> 
> Är det verkligen så vedertaget?

Nej, det tror jag inte.  Jag tror inte det finns någon vedertagen
översättning.  Det var därför jag tyckte en så nära direktöversättning
som möjligt vore bäst.  Jag delar Christians oro för att
"användarutrymme" riskerar att missförstås.

Precis som Christian vill jag också syna Björn Lindbloms påstående att
i "all litteratur om Unix använder uttrycket användarutrymme".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.