Re: översättning av 'user space'

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-18 09:08:07

Bo Rosén:

> Och om det är så att kärnrymd (hu!) är vedertaget är det väl inte så mycket
> att diskutera, då måste det ju bli användarymd.

Är det verkligen så vedertaget? Jag har aldrig hört det själv, och varken
Altavista eller Google hittar några träffar på orden.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.