Re: Swedish translation for gnucash

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-06-15 00:19:55

2001-06-11T21:19:24+0200, Göran Uddeborg ->
> > msgid ""
> > "Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\"), national currency symbol \n"
> > "(such as \"USD\"), or other unique abbreviation for the name."
> > msgstr ""
> > "Ange \"ticker\"-symbolen (såsom \"FTID\"), den nationella valutasymbolen\n"
> > "(såsom \"SEK\"), eller någon annan unik förkortning av namnet."
> > msgid ""
> > "Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\") or other unique abbreviation for "
> > "the name."
> > msgstr ""
> > "Ange en unik förkortning (såsom \"FTID\") eller någon annan unik förkortning "
> > "av namnet."
> 
> På Stockholmsbörsens hemsidor kallar de symbolen för "kortnamn" helt
> enkelt.

Låter finfint det där.

> > msgid "Any"
> > msgstr "Någon"
> > 
> > msgid "None"
> > msgstr "Inget"
> 
> Antingen skall det nog vara något/inget eller någon/ingen.  Eller så
> är det oöversättbart för att det har olika genus i olika fall.

Ja. Man blir förbannad. Men man får stå ut.

> > msgid "At least"
> > msgstr "Minst"
> > 
> > msgid "At most "
> > msgstr "Max"
> 
> Jag skulle nog föredra "högst" i det senare fallet.

Ja, högst.

> > msgid "Present Value"
> > msgstr "Nuvarande värde"
> 
> Det är inte det som heter "nuvärde" på svenska de menar?  Jag vet inte
> vad det heter på engelska.

Ingen aning!

Tack för titten!

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.